Bekijk de inzendingen!

Gestandaardiseerde IT-inrichting bouwcombinaties

Gestandaardiseerde IT-inrichting bouwcombinaties

Samen met Bouwend Nederland, Heijmans, BAM, Dura Vermeer, VolkerWessels, Van Oord en Microsoft heeft TBI een gezamenlijke digitale omgeving gecreëerd, waarbij alle ketenpartners toegang hebben tot een centraal platform dat communicatie, real-time documentbewerking en projectbeheer stroomlijnt.  

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Samen met Bouwend Nederland, Heijmans, BAM, Dura Vermeer, VolkerWessels, Van Oord en Microsoft heeft TBI een gezamenlijke digitale omgeving gecreëerd, waarbij alle ketenpartners toegang hebben tot een centraal platform dat communicatie, real-time documentbewerking en projectbeheer stroomlijnt.  

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het initiatief om een gezamenlijke digitale omgeving te creëren voor samenwerking met ketenpartners is een baanbrekend concept, dat de manier waarop we werken in de gebouwde omgeving transformeert. Dit initiatief toont een uitzonderlijke visie op digitale samenwerking. Het is een innovatieve stap die niet alleen de efficiëntie verhoogt, maar ook de deur opent naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en groei.  

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

De samenwerking tussen de ketenpartners in het ‘Bouwcombinatietenant’ project omvatte het delen van kennis en ervaringen rondom een enterpriseinfrastructuur, het aanpakken van uitdagingen en het benutten van kansen. Dit leidde tot gestandaardiseerde IT-omgevingen die de efficiëntie en samenwerking binnen de bouwsector verbeteren. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Bouwprofessionals kunnen veel leren van het ‘Bouwcombinatietenant’ project, zoals het belang van het delen van kennis en ervaringen rondom een enterpriseinfrastructuur, en het samen aanpakken van uitdagingen en kansen. Ze kunnen het rapport en de achterliggende scripts lezen en gebruiken, om zelf omgevingen op te zetten. 

Waar ben je het meest trots op?

De partners die meededen lieten daarbij overduidelijk zien dat ze trots zijn op de openheid en samenwerking, die heeft geleid tot concrete oplossingen. Er is een sterke focus op het delen van kennis en middelen. Dit blijkt uit het delen van ‘CrossTenantSyncScripts‘ en het actief bijdragen aan discussies over IT-inrichting. Deze samenwerking heeft geleid tot gestandaardiseerde IT-omgevingen die de efficiëntie en samenwerking binnen de bouwsector verbeteren, en markeert een belangrijke stap in de digitale transformatie van de industrie. Dit initiatief verdient zeker de erkenning van een DigiDare Award, aangezien het een lichtend voorbeeld is van hoe je digitale tools kunt inzetten om digitale ketensamenwerking te versterken en uit te bouwen.