Bekijk de inzendingen

Gespecificeerd BIM

Gespecificeerd BIM

CAD & Company brengt de wereld van modelleren en specificeren samen, door het verrijken van IFC met data uit BIM-modellen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben de specificatiedeskundige/bestekschrijver betrokken binnen de BIM-werkmethodiek. Door gebruik te maken van de data uit het BIM-model, wordt de opzet vanuit de NL/Sfb-classificatie (classificatie van gebouwonderdelen) automatische gegeneerd voor het specificeren. Door vervolgens aan die specificaties de elementen te koppelen uit het BIM-model en het IFC -model te verrijken met deze data, brengen we de werelden van het modelleren en specificeren digitaal samen. Door het verrijken van de IFC met deze data kunnen we de papieren versies van het bestek achter ons laten en weten we door het selecteren van een element, welke specificaties en eisen hierbij horen.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Door de specificaties daadwerkelijk te koppelen aan de geometrie, hebben we veel beter grip op het project. We kunnen inzien wat we al gespecificeerd hebben en wat er nog gedaan moet worden. Dit maakt het minder foutgevoelig, maar we besparen ook tijd. Dat dit er dan uiteindelijk voor zorgt dat we een proces daardoor helemaal integraal aanpakken is dubbele winst, omdat we zo tot goede specificaties komen die inzichtelijk zijn voor iedereen.

 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Door op deze manier het proces aan te pakken kunnen we op een vernieuwde manier het specificeren daadwerkelijk integreren binnen de BIM-werkmethodiek. In ieder werk wordt gespecificeerd. Door deze koppelingen te realiseren maken we de verbinding tussen specificeren en de geometrische informatie, en die is van wezenlijk belang tijdens het bouwproces! Hiermee trekken we ook de samenwerking in de ketenstandaard verder door, en maken we daadwerkelijk gebruik van de data die we al hebben in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden.

Waar ben je het meest trots op?

De implementatie van een nieuwe stuk techniek/software dat zorgt voor procesvernieuwin. Dit vergt een open mindset om op een nieuwe manier beter te kunnen samenwerken. Die stappen worden niet zomaar genomen. Door deze te nemen resulteerde dit uiteindelijk in het feit dat we direct meerwaarde bieden in het specificeren voor zowel de opdrachtgever, afnemers en het ontwerp- en uitvoeringsteam. Het vertrouwen van de partners om op de keuze te vertrouwen maakt ons trots.