Bekijk de inzendingen

Gebouwpaspoort = Vastgoedpaspoort + Materialenpaspoort

Gebouwpaspoort = Vastgoedpaspoort + Materialenpaspoort

VORM werkt samen met Prest, Bouwinvest en woningcorporaties aan een duurzaam antwoord op hun digitaliseringsbehoefte, namelijk het Digitale Gebouwpaspoort. In het project omarmen ze bestaande Nederlandse 3D (BIM) standaarden om een gedeeld antwoord te formuleren.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het Antwoord op Digitalisering en Duurzaamheidsvraagstukken voor Beleggers en Woningcorporaties. We hebben samengezeten met diverse woningcorporaties en beleggers om een antwoord te formuleren op hun vraagstukken rondom het verkrijgen van data over gebouwen. Dit noemen we het Gebouwpaspoort. Als ontwikkelaar willen we onze afnemers ondersteunen. Daarom hebben we, gebruikmakend van nationale standaarden, gewerkt aan een duurzaam antwoord op hun digitaliseringsbehoefte, namelijk het Digitale Gebouwpaspoort. In samenwerking hebben we gekeken naar wat reeds bestaat en wat haalbaar is voor de bouwpartijen in de keten, om zo een stevige basis te bieden voor het toekomstige beheer van gebouwen. 

We willen een basis leggen om een wildgroei aan initiatieven op dit gebied te voorkomen. Ons project omarmt de bestaande Nederlandse 3D (BIM) standaarden om een gedeeld antwoord te formuleren. Dit biedt niet alleen voordelen voor de afnemers en gebruikers van gebouwen, maar ook voor adviseurs, concullega’s (bouwers en ontwikkelaars) en de gehele bouwketen. Het resultaat is betere procesafstemming en efficiëntere werkzaamheden gedurende de ontwikkeling, realisatie en het beheer, zonder dat dit leidt tot extra inspanningen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het initiatief stimuleert partijen in de bouwsector (adviseurs, architecten, constructeurs en installateurs) om op eenzelfde manier digitaal te werken met BIM. Dit levert voor alle partijen efficiëntievoordelen op. Ook zorgen we hiermee dat gegevens over het gebouw makkelijker te ontsluiten, bij te houden en over te dragen is. 

Goed geclassificeerde elementen in een bim-model leveren een materialenpaspoort op wat inzicht geeft in het gebruikte materiaal, wat toekomstig hergebruik stimuleert. Goed geclassificeerde ruimten in een bim-model leveren een vastgoedpaspoort op waarin relevante gegevens voor verhuur en onderhoud zijn opgenomen. Dit tezamen levert de basis voor het Gebouwpaspoort. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Door gezamenlijk gebruik te maken van deze basis, kunnen we een solide Nederlandse standaard ontwikkelen voor de gebouwde omgeving. Dit biedt voordelen voor alle partijen in de keten. Op deze manier vermijden we dat individuele partijen het wiel telkens opnieuw moeten uitvinden. In plaats daarvan benutten we wat reeds beschikbaar is in de keten, wat resulteert in een win-winsituatie voor iedereen. 

Waar ben je het meest trots op?

Met grote verbazing constateren we dat we met behulp van bestaande normen in de standaardisatie- en digitaliseringsmarkt een initiële basis voor een bouwdocument kunnen bieden. Deze basis sluit ook nog eens aan op de actuele eisen in de achterste schakels van de keten. We zijn oprecht verheugd over de medewerking die we al binnen de keten ondervinden, de kwaliteit van de bestaande normen en de positieve bijdrage van initiatieven, zoals digiGO. Deze gezamenlijke inspanningen leiden tot efficiëntie en naadloze integratie binnen de keten!