Bekijk de inzendingen!

FUTURE BUILD HUBS

FUTURE BUILD HUBS

Collaborall en Witteveen+Bos hebben samen een Gemeenschappelijke Data Omgeving (ANT DGO) ontwikkeld waarmee projectpartners onafhankelijk van hun digitale volwassenheid en beschikbare (software) tools in staat gesteld worden om eenvoudig digitaal gestructureerd informatie uit te wisselen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Een ongecompliceerde benadering van digitale informatie-uitwisseling en integratie van data heeft Collaborall en Witteveen+Bos aangezet een Gemeenschappelijk Data Omgeving (GDO) te ontwikkelen. Deze omgeving is inmiddels op tientallen projecten toegepast en staat bekend onder de naam ANT GDO. Deze omgeving is uitgebreid met zaken die nodig zijn om eenvoudig “BuildHubs” te realiseren. BuildHubs zijn duurzame regionale of project specifieke GDO’s waarmee (overheids)opdrachtgevers en opdrachtnemers hun data uitwisseling organiseren.

Hiermee worden alle betrokkenen in een gebouw- en/of gebiedsontwikkelingsproces of -project, onafhankelijk van hun digitale volwassenheid en beschikbare (software) tools in staat gesteld om eenvoudig digitaal gestructureerd informatie uit te wisselen.

De geproduceerde of benodigde (project)gegevens worden gestreamd (connected) of in batches verwerkt. Ze kunnen worden samengebracht en -gehouden in de BuildHub. De gegevensuitwisseling is geschikt voor iedere levensfase van een bouwwerk of gebied, ontwikkeling, bouw, beheer en hergebruik.

De beheerinformatie over de gehele levenscyclus van een gebouw, wordt in lijn met de ISO19650 vastgelegd. Waarbij nu vooral deze gegevens in de projectfase door opdrachtnemers wordt omarmt en momenteel voornamelijk is aangesloten op de informatiebehoefte van (overheids-) opdrachtgevers. Zodat zij op de juiste momenten in het proces over de juiste informatie beschikken in het gewenste (standaard) formaat beschikken.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Op de BuildHub zijn de gegevens “real-time connected” en “linked” beschikbaar voor diverse partijen. Door de workflow- en takenfunctionaliteit worden BuildHub gebruikers georganiseerd en betrokken om vervolgens op het juiste moment, over de juiste data te beschikken. De processen kunnen zo efficiënter en kwalitatief hoogwaardiger verlopen om tot sneller en beter resultaat te komen.

Met de informatie kunnen o.a. knelpunten worden geanalyseerd, worden samengewerkt, geoptimaliseerd en werkzaamheden worden geprioriteerd.

Hiermee is aantoonbaar (publiek) geld efficiënter besteed aan de juiste zaken en daarmee ook bijgedragen aan duurzaamheid.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Inmiddels is bewezen dat gemeenschappelijke data omgevingen hun waarde gedurende alle fasen van de asset lifecycle meermaals zijn uitgevoerd. Daarom wordt het ANT GDO als Urban Development Platform (UDP) opensource beschikbaar gemaakt.

Dit UDP samen met methodiek en best practices van het realiseren, implementeren en duurzaam verankeren van kennis en ervaring voor betrokken wordt bereikbaar gemaakt door Stichting Monady, the future build hub.

Op 2 oktober wordt Monady formeel gepresenteerd tijdens de BIM Onderwijsdag.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn blij dat we met de combinatie van IT en domeinkennis kunnen bijdragen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Een ervan is het duurzaam leefbaar houden van ons land. We weten dat er veel waardevolle initiatieven zijn (zie alle gave DigiDare inzendingen!!). Het verbinden van relevante initiatieven in gebieden doormiddel van BuildHubs zal de waarde voor Nederland significant vergroten. Monady zorgt dat opdrachtgevers, opdrachtnemers en het onderwijsinstituten de middelen beschikbaar krijgen om deze BuildHubs te realiseren.