Bekijk de inzendingen!

First time right

First time right

Wij hebben een gratis add-in ontwikkeld in Revit die BIM-modelleurs helpt om te voldoen aan het BIM-protocol in een project. Door controles al zo vroeg mogelijk in het proces uit te voeren kunnen modelleurs hun modellen 'First time right' opleveren.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

In lijn met onze missie van ‘Beter Bouwen’ bieden we BIM-modelleurs via First-Time-Right waardevolle ondersteuning om te voldoen aan het BIM-protocol in projecten. Door vroegtijdige controles uit te voeren, helpen we modelleurs om modellen direct foutloos op te leveren, wat onnodige communicatie tussen de BIM-manager en modelleverancier voorkomt. Hierdoor besparen onze klanten kostbare tijd en middelen.

Daarnaast streven we er constant naar om de Add-in verder uit te breiden met meer controles, zoals NLRS-naamgeving voor families en materiaalbenaming volgens de NAA.K.T.-standaard. Hiermee bieden we onze klanten een nog uitgebreidere toolset om de kwaliteit en consistentie van hun BIM-modellen te waarborgen.

In tegenstelling tot bestaande tools, die controles na het genereren van een IFC-bestand uitvoeren, voert onze First-Time-Right add-in al zoveel mogelijk controles uit in de software waarmee het BIM-model wordt gecreëerd. Dit betekent dat eventuele fouten direct worden gesignaleerd op de plek waar ze het meest effectief kunnen worden opgelost, wat de efficiëntie van het modelleringsproces verhoogt en de algehele kwaliteit van het project verbetert. Tijds- en resourcebesparing in het proces is hiervan het directe resultaat.

First-Time-Right is kosteloos beschikbaar via www.productivity.nl/revit-plug-in. Hiermee bieden we onze klanten een krachtige oplossing om mogelijke fouten te identificeren en direct op te lossen, waardoor  tijd en moeite bespaard worden en de nauwkeurigheid van hun BIM-modellen gegarandeerd is.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De ontwikkeling van ‘First-Time-Right’ biedt concrete voordelen en succes voor zowel individuen als organisaties:

  1. Tijdsbesparing: Door vroege controles uit te voeren en fouten direct in het modelleringsproces op te lossen, besparen BIM-modelleurs aanzienlijke tijd. Dit resulteert in een efficiëntere workflow en verkorte projecttijdslijnen.
  2. Kostenreductie: Het ‘First time right’-principe dat onze Add-in mogelijk maakt, voorkomt herstelwerkzaamheden en correcties in latere stadia van het project. Hierdoor worden onnodige kosten vermeden en wordt het budget beter benut.
  3. Verbeterde samenwerking: De Add-in faciliteert een betere samenwerking tussen BIM-modelleurs, BIM-managers en modelleveranciers. Door fouten vroegtijdig op te sporen en direct op te lossen, wordt de communicatie en afstemming tussen alle betrokken partijen verbeterd, waardoor het “gepingpong” tussen BIM-manager en modelleverancier wordt verminderd.
  4. Kwaliteitsborging: Onze Add-in zorgt ervoor dat BIM-modellen voldoen aan het BIM-protocol en aan specifieke standaarden, zoals NLRS-naamgeving en NAA.K.T.-materiaalbenaming. Dit resulteert in een consistente en hoogwaardige kwaliteit van de modellen, wat de algehele projectkwaliteit verhoogt.
  5. Professionele geloofwaardigheid: Door modellen ‘First time right’ op te leveren en te voldoen aan het BIM-protocol, vergroten BIM-modelleurs hun professionele geloofwaardigheid. Dit draagt bij aan een positieve reputatie en kan leiden tot nieuwe kansen en groei voor individuen en organisaties.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

De essentie van ons verhaal is het aanmoedigen van proactieve kwaliteitscontroles in de bouwsector, te investeren in digitale samenwerkingstools, BIM-protocollen en standaarden na te leven, en voortdurend te streven naar verbetering. Deze benaderingen bevorderen efficiëntie, kwaliteit en groei in projectuitvoering en samenwerking met partners in de hele sector.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn het meest trots op het feit dat we met onze Add-in in Revit BIM-modelleurs ondersteunen om modellen ‘First time right’ op te leveren en te voldoen aan het BIM-protocol. Ons initiatief draagt bij aan tijdsbesparing, kostenreductie, verbeterde samenwerking, kwaliteitsborging en professionele geloofwaardigheid. Het feit dat we eigenhandig een waardevol instrument hebben gecreëerd dat concrete voordelen oplevert voor professionals in de bouw, maakt ons trots. Het zien van onze impact op het optimaliseren van BIM-processen en het faciliteren van succesvolle projecten geeft voldoening.