Bekijk de inzendingen

Één database voor systeemvalidatie en -engineering

Één database voor systeemvalidatie en -engineering

BIM4Buildings, Cordeel Amsterdam, Briefbuilder en BIM-connected hebben samen de Eisensysteem Briefbuilder getransformeerd tot een systeem voor systeemengineering. Feitelijk betekent dit een overstap van een statische mappenstructuur naar een dynamische omgeving, waar de verbindingen en informatie onmiddellijk traceerbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden om te verifiëren of deze overeenstemt met het model.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben de Eisensysteem Briefbuilder getransformeerd tot een systeem voor systeemengineering, waardoor alle vereiste informatie beschikbaar wordt. Dit wordt bereikt door middel van slimme technologieën die de verificatie van het IFC-model mogelijk maken. Hieruit worden de resultaten gegenereerd om te bepalen of het model al dan niet voldoet aan de gestelde eisen.

Het innovatieve karakter wordt gekenmerkt door het feit dat we zijn overgestapt van een statische mappenstructuur naar een dynamische omgeving, waar de verbindingen en informatie onmiddellijk traceerbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden om te verifiëren of deze overeenstemt met het model. Bovendien zijn er diverse workflows geïntegreerd om dit proces te valideren.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Een efficiëntere werkmethode die het zoeken naar documenten elimineert en de relatie tussen informatie en behoefte verheldert. Dit ontlast de organisatie van onnodige documenten.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dit is de weg om op een eenduidige en gemakkelijke manier te laten zien wat er nodig is om een project te realiseren: ILS en alle benodigde informatie op een gestructureerde manier zichtbaar maken.

Waar ben je het meest trots op?

Dat we het voor elkaar hebben gekregen, ondanks alle tegenslagen en onze ouderwetse manier van communiceren 😉