Bekijk de inzendingen

Duurzaamheidsmonitor

Eind 2023 presenteert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal als nieuwe ‘norm’ voor circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Om deze norm inzichtelijk te maken ontwikkelden BIMWYSE samen met haar partners een datatool die uitgangspunten en ambities in alle fases van het bouwproces monitort en visualiseert.

Duurzaamheidsmonitor

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Eind 2023 presenteert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal als nieuwe ‘norm’ voor circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Om deze norm inzichtelijk te maken ontwikkelden BIMWYSE een datatool die uitgangspunten en ambities in alle fases van het bouwproces monitort en visualiseert. BIMWYSE werkte in dit project samen met Cirkelstad, Buro Kade, Brink Bouw, Heijmans, Van der Heijden, W/E adviseurs, Barli, Provincie Noord-Brabant, Squarewise, Gideon Building Transition Tribes, Alba Concepts en JADS.  

Het doel van de tool ‘Duurzaamheidsmonitor’ is om vanaf de start van bouwopgaves, op eenvoudige wijze, de ambitie voor een bouwproject in beeld te brengen, door een duurzaamheidsprofiel te creëren met de 17 indicatoren die Het Nieuwe Normaal vormen. Daarnaast kan op elk moment aan het duurzaamheidsprofiel een nieuwe status worden toegevoegd, zodat vergelijk met de ambitie inzichtelijk wordt. 

Het Nieuwe Normaal bevat indicatoren (een omschrijving of methodiek zoals die van MPG, Losmaakbaarheid, Construction Stored Carbon etc.) die op zichzelf of in samenhang met elkaar iets zeggen over de duurzaamheid van een gebouw, al dan niet ondersteund met een waarde. 

Momenteel ontbreekt een manier om een gezamenlijke ambitie van ontwerp- en bouwpartners eenduidig in beeld te brengen, zodat binnen het bouwproces ‘dezelfde taal’ wordt gesproken en op ambitie wordt gestuurd. De Duurzaamheidsmonitor maakt dit mogelijk. De tool is op elk procesmoment inpasbaar, kan meebewegen met de grillen van bouwprocessen en maakt de duurzaamheidsambitie inzichtelijk. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Verduurzaming van de bouwsector heeft versnelling nodig, wat de huidige wettelijke eisen niet geven. Het Nieuwe Normaal biedt die mogelijkheden, maar opdrachtgever samen met de bouwketen zal de ambitie moeten waarmaken. 
Met de Duurzaamheidsmonitor kunnen gebouwen in de toekomst gelabeld worden zoals energielabels voor elektrische apparaten; een geaccepteerde weergave van de duurzaamheid, waarmee:

  • Opdrachtgevers een duidelijke uitvraag stellen.
  • Ontwerpers ontwerpen volgens uitvraag, blijvend inzichtelijk tijdens het ontwerpproces.
  • Bouwers kunnen tonen te voldoen aan hun opdracht. Afwijkingen en compensaties in engineering, werkvoorbereiding en uitvoering blijven inzichtelijk.
  • Leveranciers laten zien hoe producten scoren binnen de indicatoren van Het Nieuwe Normaal. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

We zijn in 2023 gestart met de ontwikkeling van deze monitor voor de visualisatie van de ambities om het voor de bouwketen eenvoudiger te maken om een gedeeld inzicht te krijgen in het proces van aanbesteden, ontwerpen en realiseren. Kortom, waar te maken waar we als organisaties voor staan! 

De uitgangspunten van Het Nieuwe Normaal zijn al volledig verwerkt, maar de interface, het gebruiksgemak en de toegankelijkheid kunnen nog zeker verbeterd worden. De Duurzaamheidsmonitor verdient het om breed gedeeld te worden, zodat de gehele bouwsector er gebruik van kan maken en de versnelling ook werkelijk tot stand komt. 

Waar ben je het meest trots op?

Wat wij geprobeerd hebben is om een weergave te ontwikkelen voor de realisatie van de duurzaamheidsambitie van de gebouwde omgeving, nu voor gebouwen straks wellicht voor infra en gebied. Professionals in de bouw beschikken hiermee over een tool die zorgt voor ‘een eenduidige taal’, volgens een nationale meet methodiek. 

Wij zijn trots dat we als een relatief kleine groep een concept hebben kunnen neerzetten dat nationaal en open source kan worden gebruikt voor de visualisatie van Het Nieuwe Normaal. 

Ons doel is om de Duurzaamheidsmonitor in samenwerking met Cirkelstad verder door te ontwikkelen tot een gebruiksvriendelijk, toegankelijk gereedschap voor iedereen.