Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Dike Resilience Suite: de kracht van transparantie

Dike Resilience Suite: de kracht van transparantie

De Dike Resilience Suite is een verzameling van tools die aan elkaar gekoppeld zijn om het digitaal ontwerpen van dijkversterkingen te faciliteren. Transparantie staat centraal, we laten zien wat we doen, welke keuzes we maken en welke parameters we hanteren. Alles is navolgbaar waardoor het makkelijker is om nieuwe data te verwerken of om het ontwerp aan te passen. In het systeem kunnen onze klanten en/of partners meekijken. We passen dit bijvoorbeeld toe in het project Meanderende Maas (met Waterschap Aa en Maas en Boskalis) en in het project Lith-Bokhoven (met Waterschap Aa en Maas en Witteveen+Bos).

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De Dike Resilience Suite is een verzameling van tools die aan elkaar gekoppeld zijn om het digitaal ontwerpen van dijkversterkingen te faciliteren. Transparantie staat centraal, we laten zien wat we doen, welke keuzes we maken en welke parameters we hanteren. Alles is navolgbaar waardoor het makkelijker is om nieuwe data te verwerken of om het ontwerp aan te passen. In het systeem kunnen onze klanten en/of partners meekijken. We passen dit bijvoorbeeld toe in het project Meanderende Maas (met Waterschap Aa en Maas en Boskalis) en in het project Lith-Bokhoven (met Waterschap Aa en Maas en Witteveen+Bos).

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Onze ontwerpen zijn sneller, slimmer én accuraat en dat wordt in de Dike Resilience Suite verder versterkt door de transparantie. Het is geen black-box; de geautomatiseerde stappen worden gevisualiseerd in een webapplicatie en kunnen ook nog worden aangepast. Onze experts houden nadrukkelijke de regie in het ontwerpproces en dragen bij aan de kwaliteit van ons ontwerp.

Dankzij de tijdwinst, creëren we voor onze opdrachtgevers meer ruimte om de omgeving – omwonenden, boeren, (recreatieve) ondernemers – te betrekken. Dit draagt weer bij aan een betere inpassing van de versterkte dijk in de omgeving.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Alle beschikbare data over een dijk, aangeleverd door onze partners, komt samen in de Dike Resilience Suite. Modules van andere partijen kunnen we naadloos toevoegen. Zo hoeft niet iedereen alles zelf te bouwen en combineer je elkaars kracht. In het project Lith-Bokhoven gaan we voor het beste van beide werelden, de digitale modules die elkaar het beste aanvullen worden in het systeem aan elkaar gekoppeld. Voor de aannemer levert onze aanpak slimmere ontwerpen op, die weer tot kostenbesparing kunnen leiden. De gegevens zijn makkelijk over te dragen waardoor je in een vervolg makkelijker kan optimaliseren.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het gaat uiteindelijk om organisaties én mensen. Samenwerking is essentieel, maar hoeveel kennis wil en kun je hierbij delen? Dat geldt voor de relatie met de klant, zoals een waterschap, en met de concullega. We hebben niet het typische software ontwikkelingstraject gevolgd en intern draagvlak was in eerste instantie ingewikkeld, worden experts niet overbodig? Maar door samenwerking tussen onze professionele ontwikkelaars en inhoudelijk experts die óók kunnen ontwikkelen zijn juist nieuwe oplossingen ontstaan. Begin klein en neem mensen erin mee, laat zien hoe het kan werken. Dan komen er vanzelf vervolgvragen en gaat het groeien.

Waar ben je het meest trots op?

Dat we hebben volgehouden en nu waardering krijgen; we hebben er jaren aan gewerkt. Van het belang was niet meteen iedereen overtuigd. Nu we de waarde in de praktijk kunnen bewijzen, gaat het meteen hard. Er komt meer en meer belangstelling, ook buiten ons marktsegment, en ook uit het buitenland. De erkenning groeit dat je de snelheid, de efficiency, de flexibiliteit en de betrouwbaarheid van digitaal ontwerpen moet koppelen aan transparantie. Zeker als je kijkt naar de opgave van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat moet je echt samen doen.