Bekijk de inzendingen!

SUPLA: versnelt digitalisering bouw

SUPLA: versnelt digitalisering bouw

We hebben stakeholders en digitale tools verbonden, om het ontwikkel- en realisatietraject van betaalbare woningen te versnellen. Zo wordt het proces versneld met 50% reductie van de ontwikkeltijd.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben stakeholders en digitale tools verbonden, om het ontwikkel- en realisatietraject van betaalbare woningen te versnellen. Zo wordt het proces versneld met 50% reductie van de ontwikkeltijd. Met als uiteindelijk doel efficiënter, goedkoper en duurzamer voor iedereen een betaalbare woning te realiseren.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Wij faciliteren samenwerking en digitalisering van de bouwketen. Hiermee beantwoorden we een urgent maatschappelijk vraagstuk, namelijk de bouw van zoveel mogelijk betaalbare woningen en daarmee een leefbaarheid. Wij brengen met behulp van vergaande digitalisering de menselijke maat terug in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Onze aanpak stimuleert ketenintegratie en samenwerking, om een efficiënter ontwikkeltraject te realiseren en wantrouwen weg te nemen. Samen bouwen we aan een nieuwe standaard binnen de bouw.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Wij kunnen professionals binnen de branche helpen bij de kennismaking met en integratie van digitale tools binnen het ontwikkeltraject, om daarmee de noodzakelijke versnelling te realiseren.

Waar ben je het meest trots op?

Dat samenwerken aan de duurzame versnelling van de bouw door de inzet van slimme digitale tools aantoonbaar werkt. Wij treden hierbij op als facilitator en zijn in staat bedrijven, personen en tools met elkaar te verbinden om zo samen efficiënter te bouwen.