Bekijk de inzendingen!

Digital Twin voor Woningcorporaties, Infra & Smartcity

Digital Twin voor Woningcorporaties, Infra & Smartcity

Samen met Lycens, Cloudiadata, Universiteit Twente, Aedes en AVENTO GROUP heeft Twintopics een digitaal platform opgezet voor woningcorporaties, smart-cities & ondergrondse infra partijen. TwinSpot biedt alle partners een single point of truth voor GEO-BIM informatie.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Oprichting van een Gezamenlijk Digitaal Platform: Samen met Lycens, Cloudiadata, Universiteit Twente, Aedes en AVENTO GROUP heeft Twintopics TwinSpot ontwikkeld. Dit is een digitaal platform waar alle partners toegang hebben tot realtime informatie, projectupdates en resources. Dit platform is gebouwd met behulp van onze expertise in Cloud platforms, Big Data, en Microservices, waardoor een efficiënte en beveiligde samenwerking mogelijk is. Dit op basis van de Common Workspace methodiek. Alle stakeholders voegen toe middels het participatiemodel. Hiermee creëren we een single point of truth voor GEO-BIM informatie in één tool voor woningcorporaties, smart-cities & ondergrondse infra partijen. Uniek in de wereld. 

Alle kennis en partners zijn samengebracht in één team.
– Software ontwikkelaars;
– Markt- en domeinkennis;
– Commerciële en financiële slagkracht. 

Het Twinspot platform is van scratch van aan gebouwd en heeft zich niet laten leiden door bestaande technologie of processen. Met onze aanpak kan de woningcorporatie markt eindelijk stappen zetten en echt inzicht verkrijgen in de verduurzaming en verbetering van veiligheid van haar vastgoed. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Voor zowel, bewoner, vastgoedeigenaar, overheid en aannemer komt er eindelijk één platform waar zowel, de bovengrondse, ondergrondse en binnenwereld bij elkaar worden gebracht voor het beheren van al hun assets en het aansturen van werkprocessen. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Open Source Samenwerking: Door de ontwikkeling van open source plug-ins, hebben we de mogelijkheid gecreëerd om samen te werken aan gedeelde technologische doelen. Dit stimuleert transparantie en de uitwisseling van ideeën tussen de partners. 

Gezamenlijke Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten: We hebben gezamenlijke projecten opgezet met Universiteit Twente om onderzoek te doen naar de nieuwste technologieën die kunnen worden toegepast in de gebouwde omgeving. De kennis die hieruit voortkomt, wordt gedeeld met alle partners om continue innovatie te bevorderen. 

Integratie van AI en ML: In samenwerking met AVENTO GROUP, hebben we AI en Machine Learning technologieën geïntegreerd om data-analyse en besluitvorming te verbeteren. 

Waar ben je het meest trots op?

In een termijn van 12 maanden een MVP (minimal Viable Product) opleveren aan de markt die heel goed wordt ontvangen door zowel, woningcorporaties en overheidsinstanties. Naast commercieel succes hopen we ook maatschappelijk een steentje bij te dragen aan het duurzaamheidsvraagstuk dat ons allen bezighoudt.