Bekijk de inzendingen

Digital Twin voor Draaibrug Montfoort

Digital Twin voor Draaibrug Montfoort

Draaibrug Montfoort, onderdeel van project Kooymont, heeft een Digital Twin. Een dynamisch 3D model waarmee alle situaties gezamenlijk met de klant vooraf, tijdens en achteraf virtueel getest en inzichtelijk worden. De inzet van een Digital Twin in de ontwikkelfase is uniek.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Draaibrug Montfoort, onderdeel van project Kooymont, heeft een Digital Twin. Een dynamisch 3D model waarmee alle situaties gezamenlijk met de klant vooraf, tijdens en achteraf virtueel getest en inzichtelijk worden. Een 1-op-1 model dat gelijk is aan de fysieke brug waardoor risico’s vroegtijdig worden uitgesloten. Door het inzetten van een Digital Twin gedurende het ontwikkelproces is er grip op risico’s tijdens het ontwikkelen van besturingssoftware voor kunstwerken. Daarnaast is project Kooymont een DOEN project waarin we samen met Rijkswaterstaat aan een financieel gezonde sector werken waar projecten voorspelbaar verlopen en waar ruimte is voor innoveren en leren. 

Inzet van een Digital Twin in de ontwikkelfase is uniek. De software wordt voortdurend getest in de 3D-omgeving. Dit zorgt voor een verhoogde mate van zekerheid, sluit risico’s sneller uit en vermindert de doorlooptijd. In een Digital Twin komen innoverende technieken samen: het gebruik van een game-engine voor visualisatie van kunstwerken en een koppeling van een virtueel object aan een kunstwerk waarbij geen softwarewijzigingen nodig zijn. Door het valideren van de besturingssoftware in de unieke 360-graden ruimte kan de klant, met én zonder technisch inhoudelijke kennis, tijdens de ontwikkelfase meegenomen worden in deze zeldzame en uitgebreide manier van testen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Project Kooymont is een DOEN project; een uniek samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat. Hierbij werken we samen aan een financieel gezonde sector waar projecten voorspelbaar verlopen en ruimte is voor innoveren en leren.  

Het inzetten van een Digital Twin sluit hier naadloos op aan en zorgt dat verschillende innoverende technieken samenkomen. Dit leidt tot vermindering van arbeidsuren (kostenbesparing), risico’s zijn inzichtelijk tijdens de realisatiefase wat resulteert in eenvoudige communicatie met de klant. Doordat het werkelijke gedrag in de Digital Twin zichtbaar is, kan gezamenlijk vooraf duidelijker worden gemaakt wat er wordt verwacht. Zo voldoet het eindproduct aan de wensen van de klant. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Door een Digital Twin in de ontwikkelfase in te zetten is er eerder zicht op risico’s waardoor je tijdig aanpassingen kunt maken. Dit is een andere manier van denken en er zijn minder arbeidsuren nodig.

Het dynamische 3D model is al vroeg in het project beschikbaar, waardoor er uitvoeriger getest kan worden en risico’s eerder afgevangen zijn. Doordat het op een digitale manier wordt getest en gevalideerd in een 360 graden ruimte met de klant zijn wijzigingen sneller doorgevoerd en heeft in dit geval Draaibrug Montfoort een hogere beschikbaarheid waardoor die minder lang buiten dienst is door werkzaamheden. 

Waar ben je het meest trots op?

Door te werken via het DOEN principe en het inzetten van nieuwe oplossingen zoals een Digital Twin hebben we samen met Rijkswaterstaat een mooi project zonder verassingen kunnen opleveren. De samenwerking is wel iets waar wij trots op zijn en wat bijdraagt aan een goed resultaat!