Bekijk de inzendingen!

Digital Compliance Twin

Digital Compliance Twin

De Digital Compliant Twin maakt het mogelijk om op afstand een brandmeldinstallatie uit te lezen. Daarnaast ontsluit deze digital twin de relevante NEN-normen en is er een koppeling gemaakt met het brandrisicomodel van TNO.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben een Digital Compliant Twin ontwikkeld voor een veilige en gezonde gebouwde omgeving. Vanuit de Twin hebben we koppelingen gerealiseerd met verschillende rekenmodellen en databronnen.

Voor dit project hebben we de fysieke wettelijke inspectie van brandmeldinstallaties geoptimaliseerd. Nu wordt dit gedaan door een maandelijks fysiek bezoek van een deskundige aan een pand. Met de oplossing van OSIDevice lezen we op afstand een brandmeldinstallatie uit. Dit kan merkonafhankelijk. Daarnaast ontsluiten we de relevante NEN-normen en hebben we een koppeling gemaakt met het brandrisicomodel van TNO.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Vanuit de ketenpartner Kijk op Veiligheid hebben we input gekregen over de mogelijke optimalisaties en de gewenste nieuwe werkwijze. Concreet levert dit initiatief een forse vermindering op aan vervoersbewegingen en daarmee een forse reductie aan uitstoot van CO₂, stikstof en fijnstof. Het levert daarnaast ook een oplossing voor het tekort aan inspecteurs en kosten (25-30% minder inspectiekosten). De rapportage en digitale logboeken zijn conform de NEN-normen en CCV-richtlijnen waarmee de gebouweigenaar compliance kan aantonen. Eventuele tekortkomingen worden gewogen met het risicomodel van TNO waardoor er optimaal afwegingen gemaakt worden voor eventueel benodigde investeringen.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Iedere ketenpartner heeft zijn eigen kennis en expertise, (aanlevering van) data en verdienmodel. De data is en hoort uiteindelijk bij het gebouw (de eigenaar). Iedere partij levert zijn kennis en data aan de Digital Compliant Twin en blijft daarvoor (inhoudelijk) verantwoordelijk. Concreet hebben de uitwisseling van de data mogelijk gemaakt. Niet alleen op het digitale vlak maar ook op het menselijke vlak. De data is vervolgens digitaal gekoppeld aan het fysieke gebouw.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Bekijk waar digitalisering kan bijdragen aan optimalisatie van processen en investeringen. Digitalisering is geen doel op zich. Werk vanuit daar terug naar wat de digitalisering voor je kan doen. Laat iedere (data)partij vanuit zijn eigen omgeving werken en zorg dat je met elkaar conform het digitale stelsel data kunt uitwisselen. Benoem daarbij ook de mogelijke pijnpunten en ga deze niet uit de weg. Digitalisering kan een bedreiging zijn voor bestaande werkzaamheden en verdienmodellen. Maar het biedt ook weer kansen.

Waar ben je het meest trots op?

Samen met de partners zorgen we ervoor dat we de bouw en vastgoedsector aantoonbaar en efficiënter veiliger en gezonder wordt. We maken samen middelen (uren, arbeid en financiën) vrij die ergens anders beter ingezet kunnen worden. We zorgen daarbij ook voor minder schadelijke uitstoot naar de omgeving.