Bekijk de inzendingen

Digitaal huis van de toekomst

Digitaal huis van de toekomst

Bouwlab R&Do heeft samen met partners, zoals De Bouwcampus, De Alliantie, KleurrijkWonen, Cazas en Trivire, een dynamische Community of Practice (Cop) opgebouwd waarin zij gezamenlijk streven naar het realiseren van een digital twin voor de woningbouwsector.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het initiatief is gebaseerd op het idee dat koplopers in de sector gaan samenwerken om het peloton te inspireren.

We hebben in een tweetal informatieve sessies geïnteresseerde woningcorporaties ingelicht over onze ideeën. Daarna hebben we samen met de geïnteresseerde partijen in twee co-creatiesessies onze doelen en kaders gedefinieerd. Hierna hebben we dit uitgewerkt in een visiedocument en hebben we de afspraken op papier vastgelegd. Vervolgens zijn onderwerpen verder uitgewerkt in werkgroep en projectgroep sessie. Tussentijds en aan het einde hebben we de uitkomsten gedeeld met de woningcorporatie in het peloton en de bestuurders van de deelnemende woningcorporaties. 

Om ook in de toekomst succesvol te zijn, willen de samenwerkende partners weten wat de ingrediënten zijn van het “digitale huis van de toekomst”. Hiervoor is een community of practice (CoP) opgezet waarmee ze samen een digital twin willen realiseren. Digital twins worden in andere branches voornamelijk gebruikt om assets zo efficiënt (en veilig) mogelijk te beheren en om producten door te ontwikkelen. In de woningbouwsector zijn gerelateerde toepassingen bekend. Denk hierbij aan, sensors in de woning, BIM en fotoherkenning. Het realiseren van een volledige digital twin gaat echter een stap verder. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De samenwerking in de CoP heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Overzicht van bestaande usecases en de status hiervan
  • Standaard businesscase template
  • 4 uitgewerkte businesscases
  • Digital twin showcase inclusief toekomstvisie 2027 

Wat heeft dat opgeleverd?

  • Inzicht in de mogelijkheden en voorwaarden
  • Inzicht in de toegevoegde waarde
  • Bijsturing strategieplan en aanpak
  • Besparingen in geld en tijd
  • Toegenomen huurderstevredenheid
  • Verminderde stikstof en CO2 uitstoot 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Een digital twin van de woning levert de eigenaar een holistisch inzicht over de staat van de woning. Het wordt mogelijk om toekomstige renovaties door te rekenen op het economisch rendement maar ook op het gebied van energieverbruik, comfort, circulariteit en CO². Hiermee kunnen scenario’s worden ontwikkeld die de transitie naar CO²-neutraal/ circulair wonen betaalbaar maken. Uit de analyse van de use cases is gebleken dat dit veel waarde kan toevoegen voor woningcorporaties. Een aantal woningcorporaties hebben hun onderhoudswerkzaamheden al afgestemd op een wijze waar data gedreven werken centraal staat waardoor het bedrijfsproces effectiever en efficiënter vormgegeven kan worden. 

Waar ben je het meest trots op?

We zijn trots op de samenwerkingen met de koplopers in ons project. Samen met partners zoals De Bouwcampus, De Alliantie, KleurrijkWonen, Cazas en Trivire hebben we een dynamische community of practice opgebouwd waarin we gezamenlijk streven naar het realiseren van een digital twin voor de woningbouwsector. Het is inspirerend om te zien hoe deze organisaties hun kennis en ervaringen uit de praktijk delen en elkaar uitdagen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. We krijgen energie van het feit dat we niet alleen werken aan de toekomst van digitaal onderhoud en gebouwbeheer, maar ook bijdragen aan het bredere ecosysteem van de bouwketen.