Bekijk de inzendingen!

DigiCampus GWW – Slim, digitaal, samen

DigiCampus GWW – Slim, digitaal, samen

Een praktijkgericht, regionaal (Zuid-Holland) samenwerkingsplatform in de GWW/infra om beter, sneller en leuker te kunnen digitaliseren.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Een praktijkgericht, regionaal (Zuid-Holland) samenwerkingsplatform in de GWW/infra om beter, sneller en leuker te kunnen digitaliseren. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, groot als klein werken samen aan digitalisering. Daarnaast worden aanbieders van kennis en opleiding verbonden met de ketenpartners om ontwikkeling van medewerkers en organisaties te ondersteunen.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Alle deelnemende partijen zorgen gezamenlijk voor herhaalbare en deelbare, praktische resultaten. Dit leidt tot standaardisatie van informatiedeling, uniforme afspraken tussen organisaties  en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. De kruisbestuiving tussen de ketenpartners zorgt voor meer begrip en betere afstemming, waardoor het werk leuker, efficiënter en effectiever wordt. Het aantal deelnemers is afgelopen jaar verdubbeld.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

In de DigiCampus GWW werken de ketenpartners op een gestructureerde wijze samen aan verschillende concrete cases uit hun dagelijkse praktijk. De oplossingen die ze samen ontwikkelen, toetsen ze in hun eigen praktijk via pilots. De DigiCampus GWW organiseert regelmatig kennissessies en opleidingsdagen voor alle ketenpartners en biedt ook scans en een eigen AI-gedreven kennisbank aan.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Samenwerken loont: dat je zelf alleen verder komt, wanneer je de ander helpt verder te komen. Vooral het regionale karakter zorgt voor korte communicatielijnen en betere onderlinge verbinding.

Waar ben je het meest trots op?

Hoe alle deelnemers opbloeien op het moment dat ze op een niet-technische manier met hun eigen praktijk aan de slag gaan én concrete resultaten van hun samenwerking zien.