Bekijk de inzendingen

IFC verrijken met deurenstaat gegevens

Een datagedreven oplossing voor een analoog probleem: gegevens over deur en toebehoren werden eerst uitgeschreven en gekopieerd. Nu wisselen we deze direct digitaal uit via IFC.

IFC verrijken met deurenstaat gegevens

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben een data gedreven oplossing gevonden, voor een analoog probleem: waar we gegevens over deur en toebehoren eerst uitschreven en kopiëerden, kunnen we deze gegevens nu direct digitaal uitwisselen via IFC (Industry Foundation Classes, een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken) en een CDE (Common Data Environment). De uitwisseling gebeurt middels een API (Application Programming Interface; een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren).

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Ons hele projectteam krijgt beter inzicht in het werk door het visualiseren van data. Zo hanteren we één bron van waarheid en zorgen we voor een flinke verkorting van de doorlooptijd van projecten. Waar voorheen gegevens op tekeningen en lijsten stonden (die niet met elkaar correspondeerde), kunnen we nu alle gegevens online vinden in het object.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Een relatief kleine digitale toevoeging kan grote gevolgen hebben. Door klein te beginnen maken we mensen direct blij met deze tool. Ons motto is daarmee ook “Creating happy users”. Zo leggen we geen structuur op, maar ontwikkelen we samen met de gebruikers nieuwe tools zodat we slimmer, sneller en beter kunnen werken.

Waar ben je het meest trots op?

Zonder nieuwe software voor de gebruiker, hebben we een totaal nieuwe en effectieve manier van werken gerealiseerd. Daarmee is drempel om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan laag.