Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Deerns Smartbuilding

Deerns Smartbuilding

Deerns heeft een product ontwikkeld om de slimheid van een gebouw in kaart te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van dat gebouw.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Gebouweigenaren, vastgoedeigenaren en huurders hebben een toenemende behoefte aan
slimme gebouwen, om te blijven voldoen aan veranderende eisen van de gebruikers en klimaatdoelstellingen. Deerns heeft een product ontwikkeld om de slimheid van een gebouw in kaart te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van een gebouw: Digital Due Diligence. In overleg met de opdrachtgevers stellen we een ambitie op van een smart gebouw voor elke specifieke situatie en maken dit met Digital Due Diligence meetbaar. Om de engineers van Deerns hierbij te helpen hebben we een ondersteunende webapplicatie ontwikkeld om data gedreven besluitvorming te kunnen realiseren.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Deerns engineers zijn met behulp van de webapplicatie efficiënter in het assessment. Digital Due Diligence creëert daarnaast een digitaal totaalplaatje van de wensen van gebouweigenaren, gebaseerd op zes thema’s:

  • Verwarming, koeling en ventilatie
  • Gezondheid en welzijn
  • Energie en milieu
  • Monitoring en aansturing
  • Connectiviteit
  • Data en gebruikerservaring

Binnen deze thema’s kunnen aan knoppen als ventilatie, sensoren en energie worden gedraaid, zodat op basis van ambities én het kostenplaatje een weloverwogen besluit kan worden genomen. Voor elk thema wordt ook inzichtelijk gemaakt welke aanpassingen je kunt doen, zodat je zelf een gewenst niveau kunt bepalen.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Deerns kijkt met Digital Due Diligence naar elk aspect van een gebouw dat hieraan kan bijdragen. Leidend in dit proces is de ambitie van de opdrachtgever. Stapsgewijs kun je naar een niveau van smart werken. Het plan moet namelijk wel passen bij de ambities, cultuur en budget van het bedrijf. Zo leveren we een smart building op maat en geven wij invulling aan wat een smart building is voor de opdrachtgever. Zodra je dat duidelijk hebt, heb je een ideaal startpunt om met meerdere vastgoedprojecten een strategie uit te zetten om je hele portfolio slimmer, duurzamer en waardevoller te maken.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn meest trots op het feit dat we op nieuwe digitale manier advies kunnen geven aan opdrachtgevers aan de hand van data om hun klimaatdoelstelling te halen. Dit maakt het advies beter, wordt het werk van de engineers ook nog eens leuker.