Bekijk de inzendingen!

Datagedreven woningverduurzaming corporatiesector

Datagedreven woningverduurzaming corporatiesector

Woningcorporaties staan voor de grote opgave om hun vastgoed te verduurzamen en toe te werken naar een CO2-neutraal woningbezit in 2050. Met Nijver sturen wij aan op digitalisering, automatisering en datasturing. Openbare data en kengetallen uit de vastgoedverduurzamingindustrie worden gekoppeld in een gebruiksvriendelijke platformomgeving. Dit leidt tot veel meer efficiency bij woningverduurzaming binnen corporatievastgoed.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Alleen door de wijze waarop woningcorporaties hun vastgoed verduurzamen radicaal te veranderen kunnen we succesvol toewerken naar een CO2-neutraal woningbezit in 2050. Met Nijver sturen wij aan op digitalisering, automatisering en datasturing, waardoor er een gigantische efficiencyslag te behalen is ten opzichte van de traditionele manier van woningverduurzaming binnen corporatievastgoed. Door onze unieke koppeling van openbare data en kengetallen uit de vastgoedverduurzamingindustrie, die samenkomen in een gebruiksvriendelijke platformomgeving, ondersteunen wij woningcorporaties met:

  1. Inzicht in het woningbezit en de kosten van verduurzaming op complexniveau
  2. Strategie en beleidsbepaling
  3. Coördinatie en monitoring van de realisatie

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Door onze data te matchen met de complexindeling van woningcorporaties kunnen wij met slechts een paar kliks op complex- en elementniveau tonen welke investering nodig is voor de verduurzaming. Hierdoor kunnen corporaties bij 80% van hun projecten vertrouwen op bestaande kennis en ontstaat er veel tijd en ruimte in de organisatie.

En bewoners kunnen zélf sturen in de realisatie. In de traditionele werkwijze wordt een vastgestelde planning gedeeld met bewoners en wordt geacht dat ze medewerking verlenen. Doordat wij de productie in onze N=1 element-gedreven werkwijze slim inrichten kunnen bewoners zelf (digitaal) een afspraak voor de werkzaamheden inplannen.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Samen met IJsseldal Wonen en Nijhuis Bouw zitten wij inmiddels in een meerjarige samenwerking. We hebben IJsseldal Wonen niet alleen ondersteund met het verkrijgen van inzicht in de portefeuille, maar hebben ook geadviseerd in het uitzetten van de meerjarige strategie en programmabepaling en zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de bouwer. De datakwaliteit is de lijm in het geheel en stelt ons in staat dit alles efficiënt te doen. Daarnaast dragen we verantwoordelijkheid voor de coördinatie, monitoring en kostenbewaking van de realisatie die door Nijhuis Bouw wordt gedaan. Doordat wij ons onafhankelijk kunnen opstellen sturen we over/weer aan op efficiëntie.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Waarom in besluit- en planvorming iedere keer het wiel opnieuw uitvinden als 80% van de projecten dus juist erg op elkaar lijkt? Door met elkaar méér te leunen op data en de Nederlandse bestaande bouw plat te slaan op archetype en typologie, is er door datasturing, automatisering en standaardisatie, een gigantische tijd- en kostenbesparing te realiseren. We ervaren hierin ook dat de data nooit 100% goed of perfect ‘hoeft’ te zijn, waardoor de tractie ook juist wordt gerealiseerd.

Waar ben je het meest trots op?

Door onze unieke benadering is het ons in samenwerking met IJsseldal Wonen gelukt om in 51 werkdagen tot start realisatie te komen, waar dit in de traditionele manier van plan- en besluitvorming voor renovatieprojecten binnen de bestaande bouw, zo’n 220 dagen is. Dat is een tijdswinst van 430%! Hieraan ten grondslag ligt écht het gezamenlijke vertrouwen van de ketenpartners in de kwaliteit van de data. Ook bewoners zijn blij dat we vaak al snel met de werkzaamheden kunnen starten omdat we voor veel verduurzamingsmaatregelen een N=1 werkwijze kunnen hanteren.