Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Co-creatie loont!

Co-creatie loont!

Het succes van elk digitaliseringsinitiatief valt of staat met de mate waarin de functionaliteiten aansluiten op de werkwijzen van zoveel mogelijk partijen in de sector. Door proactief hulpvragen de wereld in te sturen en onze online presence te vergroten, zijn we binnen ons project in mei 2022 de grens van 120 (!) meedenkers gepasseerd. En als wij meer dan 100 mensen uit de gebouwde omgeving bij elkaar kunnen brengen voor een digitaliseringsproject, dan kun jij dat ook!

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het opstellen en beoordelen van een informatieleveringsspecificatie (ILS) is nu vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces… Maar dat gaat veranderen! Wij ontwikkelen namelijk de ILS Configurator.

De ILS Configurator is een online hulpmiddel waarmee we het opstellen en beoordelen van een ILS makkelijker willen maken. Maar daar gaat dit succesverhaal niet over… Het initiatief waar we jullie mee willen inspireren is de methode die we gebruiken om ons digitaliseringsproduct goed aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de eindgebruikers in de hele keten: het co-creatie proces met meer dan honderd meedenkers.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het succes van elk digitaliseringsinitiatief valt of staat met de mate waarin de functionaliteiten aansluiten op de werkwijzen van zoveel mogelijk partijen in de sector. Dus hoe meer kennis en kunde wordt gebundeld in de projectorganisatie, des te beter het resultaat. Door proactief hulpvragen de wereld in te sturen en onze online presence te vergroten, zijn we in mei 2022 de grens van 120 (!) meedenkers gepasseerd. Deze grote groep enthousiastelingen komt elke twee weken online samen om van gedachten te wisselen over ILS’en en input en feedback te geven op de ontwikkeling van de configurator.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Als wij meer dan 100 mensen uit de gebouwde omgeving bij elkaar kunnen brengen voor een digitaliseringsproject, dan kun jij dat ook. Onze tips:

– Durf te vragen: toeter de wereld in dat je hulp zoekt.
– Spreek mensen uit de sector aan op hun eigen expertise en interessegebied: als men zich herkent in de terminologie die je gebruikt, zijn ze veel sneller geneigd om mee te doen.
– Zorg voor communicatiemateriaal dat de meerwaarde van je ontwikkeling laat zien per doelgroep: niet iedereen heeft dezelfde belangen bij jouw initiatief.

Waar ben je het meest trots op?

Wij zijn trots dat zoveel mensen uit de gebouwde omgeving ons steunen bij het initiatief om een gebruiksvriendelijke configurator te ontwikkelen voor iedereen!