Bekijk de inzendingen!

Carwash voor data

Carwash voor data

PALLAS, Weaver, Croonwolterendros, CapGemini en ICHOS ontwikkelden een “carwash for data”-proces voor een Common Data Environment (CDE). Deze zorgt voor consistentie en integriteit van alle in de CDE multidisciplinair geïntegreerde data.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het initiatief betreft een zogenaamde Common Data Environment (CDE), gebaseerd op zowel ISO 19650 (BIM proces) als NEN 2660 en ISO 15926 (Data-integratie). De CDE functioneert als Single Source of Truth tijdens het ontwerp en constructie van een bouwwerk, voor alle disciplines en over de gehele levensduur. De CDE wordt gevuld vanuit traditionele ontwerp- en engineering-tools. Een speciaal ontwikkeld “Carwash for data”-proces zorgt daarbij voor consistentie en integriteit van alle multidisciplinair geïntegreerde data. Intern kent de CDE een zeer fijnmazig netwerk van alle relevante projectdata voor ontwerp, bouw en beheer inclusief alle wijzigingen.

De CDE is gebouwd op de open source PostgreSQL database die een Graph Database emuleert. De structuur is gebaseerd op Named Graph’s waarin via RDF statements (geïdentificeerde triples) projectdata wordt vastgelegd. Elk dataobject wordt gerepresenteerd door een GUID. Via semantische relaties op basis van hun domain en range (conform ISO 15926-11) is deze gerelateerd aan een andere GUID of een literal. Hiermee ontstaat configuratiemanagement op triple niveau. In de CDE geïmporteerd datasets worden gevalideerd tegen de content, een integraal informatiemodel (de set semantische relaties) en een Reference Data Library waarmee de integriteit wordt geborgd.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het CDE initiatief leert wat er komt kijken bij de overgang van een documentgedreven naar een datagedreven projectorganisatie. Dit heeft impact op de businessprocessen van alle betrokken partijen. Deze impact wordt beheerst door het introduceren van een separaat team dat de transformatie van de informatie vanuit de businessprocessen (documenten dan wel datasets) verzorgt naar eenduidige, geharmoniseerde en geclassificeerde data in de CDE. Binnen het genoemde team zijn nieuwe rollen met ook nieuwe competenties benodigd. Daarnaast gaat de CDE samen met effectief Asset Management. Asset Management zorgt voor het zo lang mogelijk optimaal functioneren van assets.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Zowel de methodologie, ontologie, referentiedatabibliotheek en informatietechnologie is toepasbaar op zowel kleine projecten als grote integrale projecten. De belemmerende factor is veelal de digitale volwassenheid van de betrokken organisaties. Het toepassen vraagt visie en daadkracht van het projectmanagement evenals integratie van de benodigde domeinkennis, modelleringskennis en IT-kennis. Dat geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer. Op maat maken voor andere projecten bestaat voornamelijk uit het uitbreiden /aanpassen van het informatiemodel, de referentiebibliotheek. Professionals kunnen lering trekken uit de lessons learned van alle digitaliseringsaspecten binnen dit project.

Waar ben je het meest trots op?

Vanuit mijn internationale betrokkenheid bij digitaliseringsinitiatieven in alle technische sectoren op ISO niveau kan ik stellen dat dit initiatief voor het eerst volledige integratie bewerkstelligt van data afkomstig en gebruikt door alle disciplines, gebruikmakend van internationale datastandaarden. Daarbij maakt dit initiatief een schaalbare balans mogelijk tussen grafische data, niet-grafische data en documenten. Belangrijk aspect is het feit dat met dit initiatief mens en organisatie veel meer inzicht verkrijgen in het belang van datakwaliteit en digitalisering en leren hiermee om te gaan. Dit initiatief heeft wereldwijd de aandacht getrokken vanwege enerzijds de laagdrempeligheid en anderzijds het hoge ambitieniveau.