Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

CADblanche BrickDesigner

CADblanche BrickDesigner

Correcte gevalideerde data in een BIM genereren met alle gegevens voor bijvoorbeeld gerobotiseerde productie kan alleen met geautomatiseerde engineering software. Een menselijke modelleur maakt immers fouten. Voor bakstenen en/of -strips was dit voorheen onmogelijk vanwege onvoldoende consistente data en modelgrootte. Met de BrickDesigner brengen we alle voordelen van optimale automation samen en is het gerealiseerde BIM ook echt wat je in realiteit kunt verwachten.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Voor de ontwikkeling van de BrickDesigner is door het developersteam samengewerkt met zowel steenfabrikant (Vandersanden, Robobrick), casco leverancier (Spaansen, Gevelklaar) als de fabrieksmatige logistieke planningssoftware (BIM4Production). De output maken we matchend voor eventuele gerobotiseerde montage. De BrickDesigner levert perfecte brondata vanuit een CAD onafhankelijke UI (Tekla, Revit, Allplan) die alle functies bevat die nodig zijn. Inmiddels wordt de tool doorontwikkeld binnen CADblanche en volgen er zeer interessante extra functies die veel meerwaarde leveren voor de gebruikers.

De tool is voor iedereen beschikbaar in demo vorm. Voor het CAD-onafhankelijk importeren van wanden en exporteren van stenen kunnen licenties aangeschaft worden.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Een natuurgetrouw productiemodel dat klopt. Reductie afval. Verhoogde kwaliteit van het eindproduct. Verwachtingen die matchen. Risicoloze en snelle uitvoering waarbij de vergrijzing of het ontbreken van de werkpopulatie geen probleem meer is. Mogelijkheid tot automatisering, koppeling met andere systemen en vergaande robotisering. Meer gegarandeerde controle op je engineering- en productieproces. En ja, we ontdekken elke dag weer nieuwe voordelen. Dat is de kracht van eenduidige data!

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Afstemming productdata en afwijkingsmarges. Robotaansturing. Achterhalen van waardetoekennende handelingen en dit vertalen naar een supersnel algoritme. Optimaliseren van het proces.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dat alle menselijke handelingen gericht zijn op toevoegen van waarde voor de klant. De bouw is een speeltuin aan data en regels. Als je deze goed weet te structureren kan je heel snel ontwerpvraagstukken oplossen en zichtbaar maken.

Waar ben je het meest trots op?

Meerdere zaken. 1. Inmiddels draaien al meerdere robotarm principes dagelijks op data die door de BrickDesigner wordt gegenereerd. 2. De mindset van betrokken partijen resulteert in iets dat voorheen onmogelijk werd geacht. 3. De demo is voor iedereen te downloaden op onze website en de BrickDesigner kan door grote en kleine bedrijven direct ingezet worden. 4. De doorontwikkeling leidt tot geweldige inzichten en mogelijkheden. We bewijzen samen dat de juiste digitale mindset tot een nieuw tijdperk in de bouw kan leiden.