Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

BuurtWarmteWijzer

TheEarlybirds heeft, samen met Ediso, Vonc Communicatie en TNO, de BuurtWarmteWijzer ontwikkeld: een app die bewoners helpt om voor henzelf én voor hun wijk de best-passende, duurzame warmteoplossing te kiezen.

BuurtWarmteWijzer

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Uiteraard hebben we onderling digitaal samengewerkt en hebben we een digitale tooling ontwikkeld. Maar de belangrijkste samenwerking is die met de bewoners van een wijk of dorp zelf. Zij worden met de BuurtWarmteWijzer geholpen om de voor henzelf én voor de wijk best-passende, duurzame warmteoplossing te kiezen. Het initiatief is dus om bewoners (digitaal) met elkaar te laten samenwerken om tot een best passende oplossing te komen. “Mijn buurt, mijn huis, mijn keuze”.

De warmtetransitie van een buurt is een zeer ingewikkeld proces. Er zijn vele stakeholders (bewoners, gemeente, woningcorporaties, netbeheerders, VvE’s) en de belangen zijn niet altijd gelijk. Zelfs al wonen mensen in een (technisch) identieke woning, de drijfveren voor hun keuzes kunnen zeer divers zijn, zoals laagste maandlasten, laagste investering, minste CO2-uitstoot, minste ruimteverlies, et cetera.

De BuurtWarmteWijzer helpt de bewoners om een keuze te maken uit alle opties die voor hun woning beschikbaar zijn. Een werkgroep krijgt de tools (COLONY-model) om zelf het juiste technische scenario voor de buurt te kunnen vinden en raadplegen de bewoners via onder meer de BWW-app. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De warmtetransitie gaat veel te traag. Dat heeft niet de techniek te maken en maar beperkt met de financiën. Het is vooral de complexiteit in proces en de vele aspecten en mensen die erbij betrokken moeten worden. De BuurtWarmteWijzer geeft ieder(e stakeholder) veel meer inzicht in de voor hem relevante keuzes en brengt dat bij elkaar. Het zoekt de best passende oplossing voor ieder afzonderlijk en die voor de buurt als geheel. Het resulteert in een gedragen warmtetransitieplan voor de buurt, waardoor de transitie zelf in een versnelling kan gaan. De effecten van minder energiegebruik en duurzaam behoeft geen toelichting. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Bij complexe opgaven kan datagedreven werken, waarbij publieke data en persoonlijke data wordt gecombineerd, een hele mooie oplossing bieden in het verkrijgen van de juiste inzichten zodat er goede keuzes kunnen worden gemaakt. Dat geldt extra als er veel stakeholders bij zijn betrokken met verschillende belangen die toch tot overeenstemming moeten kunnen komen. 

Waar ben je het meest trots op?

Dat het (na ruim 4 jaar investeren en goed nadenken) blijkt te werken en dat we de bewoners in buurten daadwerkelijk verder helpen om op een passende manier van het aardgas af te kunnen komen.