Bekijk de inzendingen

Gezond door kunnen bouwen!

Gezond door kunnen bouwen!

Wat is de impact van bouwstof op de omgeving? Dat hebben we achterhaald via een proef, samen met opdrachtgevers, aannemers, slopers en burgers.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Samen met onze opdrachtgevers (RWS en gemeente Utrecht), aannemers, slopers, burgers en de gemeente Dordrecht hebben we via een proef achterhaald wat de impact van bouwstof is op de omgeving. De proef bestond uit een fijnmazig meetnetwerk van relatief goedkope sensoren, waarmee de stofconcentratie real time en langdurig gemeten is. Zowel met professionele units als met low cost units. De laatsten waren geplaatst bij particulieren. Zo hebben we heel veel data opgehaald, verwerkt, geanalyseerd en gepresenteerd.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

  • Voor de mens in het algemeen draagt deze digitale proef bij aan een gezondere leefomgeving: we weten dat fijnstof, dat een onderdeel vormt van bouwstof, zeer ongezond is. Dus moeten we stofhinder voorkomen of minimaal beperken.
  • Organisaties hebben baat bij de uitkomsten van deze proef, omdat ze zo beter zicht krijgen op hun handelingsperspectief: hoe kunnen ze hun omgevingsmanagement goed inrichten, met minder risico en kosten?
  • En bouwpartners hebben belang bij deze proef, omdat we met de juiste data de kans op onnodig stilleggen van het bouwproces wellicht kunnen voorkomen. Bovendien kunnen zij zo bijdragen aan een gezondere omgeving.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Professionals uit de gebouwde omgeving kunnen leren hoe ze gezamenlijk stofhinder kunnen detecteren, wanneer stof de meeste hinder veroorzaakt en welke middelen al dan niet werkzaam zijn.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn er trots op dat we met een brede samenwerking en relatief beperkte middelen een potentieel groot risico, namelijk stilleggen van de bouw, kunnen ondervangen. Bovendien dragen we met de uitkomsten van het project bij aan een gezondere omgeving, waarmee we de kwaliteit van leven op latere leeftijd verbeteren en vroegtijdig overlijden verminderen.