Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

BIM-PROVESY: De weg naar duurzaam asfalt

Rijkswaterstaat GPO werkt samen met Ordina, BuildingBits en WISTOR aan een centraal systeem op basis van Linked Data voor het opvragen van gedetailleerde weggegevens. Het idee komt voort uit een initiatief van asfaltexperts om data uit projecten van rijkswegen centraal te verzamelen en samenhang op te bouwen.

BIM-PROVESY: De weg naar duurzaam asfalt

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het betreft een initiatief vanuit asfaltexperts om data uit projecten van rijkswegen centraal te verzamelen en stap-voor-stap in samenhang op te bouwen. Om data te verzamelen en te relateren is er gebruik gemaakt van Linked Data. Per project wordt de opbouw van de informatie beter en completer met hogere consistentie. Het gaat over ontwerp en aanleggegevens van aannemers (via OTL-PIM), meetgegevens van ingenieursbureaus (via OTL-RWS), openbare en interne gegevens zoals planningen, prognoses, schadekenmerken (OTL-Provesy), etc. Het doel is om deze opbouw van data verder door te laten groeien tot een volle datahub op basis van een OTL-Wegenbouw voor de gehele sector. 

Het project weet een groot aantal mensen te interesseren van een centrale opbouw en ontsluiting van data en datasets met betrekking tot rijksweginformatie. Hierbij is de adoptie van Linked data volgens een Object type bibliotheek gecombineerd met pragmatische ObjectType uitbreidingen om te kunnen voldoen aan de binnenkomende datasets. Meer dan 20 applicaties (dashboards, notebooks, validators, data upload tools, koppelingen informatiesystemen, webviewers, etc) werken op deze linked datasets! Innovatief is de volledige adoptie van linked data zonder dat dingen overdreven complex worden. Momenteel zijn er meer dan 100 datasets in LD aanwezig en kunnen in samenhang opgevraagd, gequeried en gevisualiseerd worden. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Een centraal systeem voor het opvragen van gedetailleerde weggegevens ontbrak. Denk hierbij aan vragen zoals welk asfaltmengsel met welk steenslag is hier gebuikt, is het recyclebaar, wat is de huidige stroefheid en wat zijn de prognoses, waar is dit afsaltmengsel nog meer gebruikt. Het project heeft het belang van het hebben van een dergelijke registratie aangetoond en heeft het nodige draagvlak van de werkvloer als ook van hoger management weten te bewerkstelligen. Dit zorgt voor de adoptie van het informatiesysteem, het gebruik van het informatiesysteem en Linked Data standaarden (WEGINFRA-OTL) om aanleg gegevens en meetgegevens te standaardiseren met marktpartijen. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het project laat heel duidelijk zien dat je met Linked Data pragmatisch kunt beginnen en dat je stap voor stap aan data opbouw kunt beginnen zonder hiervoor grote ICT-projecten op te starten. Elk project kan meer data toevoegen en vooraf maar ook achteraf kan samenhang aangebracht worden. Eerst data daarna data in extra context brengen is hiermee aangetoond dat dit prima werkt. Dit gaat hopelijk leiden tot een WEGINFRA-OTL en een Linked Data systeem dat door de sector omarmd wordt om aanleg en meetgegevens over wegen uit te wisselen of zelfs direct in samenhang te publiceren. 

Waar ben je het meest trots op?

Dat het gehele systeem vanuit kleine projecten is opgebouwd waarbij de architectuur niet noemenswaardig complex is geworden vanwege gebruik van Linked Data. Na 4 jaar opbouw van data en het aanbrengen van samenhang is het systeem nu officieel erkend binnen RWS als een noodzakelijk systeem voor de registratie van gedetailleerde asfalt informatie. Om dit te vieren is er een 1e symposium gepland in november 2023 om dit verder kenbaar te maken, en om een community te bouwen rondom dit systeem, dat er een standaard voor uitwisseling van aanleggegevens vanuit de aannemers aanwezig is en verder ontwikkeld wordt.