Bekijk de inzendingen!

Bim’men (Bouwwerk Informatie Management) is voor iedereen

Zolang de meerwaarde van digitale samenwerking niet wordt ervaren, wordt het nooit een succes. Digitalisering gaat niet alleen om het vastleggen van informatie, maar vooral om het kunnen werken met die digitale informatie. Bouwwerk Informatie Management is een middel waar collega’s in het werkveld van kunnen profiteren. En dat laten we iedereen ervaren met het Bim-opleidingsplan.

Bim’men (Bouwwerk Informatie Management) is voor iedereen

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Dat we digitaal samen moeten werken, daar is iedereen het over eens. Daarbij is Bim niet het doel, maar een middel. Concreet betekent dit dat we, over verschillende disciplines heen, bouwwerkinformatie niet alleen digitaal vast moeten kunnen leggen, maar ook met die digitale bouwwerkinformatie moeten kunnen werken. Iedereen. Jong en oud. Met veel en weinig ervaring. Daarom wordt iedereen binnen SPIE intern opgeleid om met Bim te kunnen werken en hebben we het Bim-opleidingsplan geïmplementeerd. Dit Bim-opleidingsplan is integraal met sector brede ondersteuning en inbreng opgesteld en succesvol uitgevoerd.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Zolang de meerwaarde van digitalisering niet wordt ervaren, wordt het nooit een succes. Binnen SPIE is Bim’men daarom geen (bureau)functie: we hebben het Bim’men juist over disciplines heen getild. Ons credo: het digitaal vastleggen van bouwwerkinformatie is een middel waar collega’s in het werkveld van kunnen profiteren. En dat laten we iedereen ervaren.
Zo hebben we twee uitvoerders met weinig Bim-ervaring met tablets op pad gestuurd voor een inspectie. Met behulp van een 3D-model werden gekoppelde controlelijsten in Dalux doorgenomen. De uitvoerders, eerder terughoudend op het gebied van digitalisering, zijn laaiend enthousiast en inmiddels echte Bim-pioniers.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Belangrijkste boodschap: ga ook voor een Bim-opleidingsplan! Het succes van digitale samenwerking valt of staat met de adoptie. En die adoptie bereik je alleen als je je collega’s zelf laat ervaren wat datagedreven dienstverlening inhoudt en hoe leuk en efficiënt het is.

We bekijken welke Bim-vaardigheden op welke plek nodig zijn. Daar hebben we een matrix voor ontwikkeld. Per functie, discipline en projectfase wordt ingevuld welke Bim-vaardigheden er nodig zijn en welke opleidingen daarbij passen. Zo’n matrix biedt houvast en dient als leidraad voor het borgen van de juiste kennis op de juiste plek.

Waar ben je het meest trots op?

We hebben Bim verplaatst van het bureau naar het werkveld. We hebben het Bim’men niet opgelegd, of over de schutting gegooid, maar we zijn samen de uitdaging aangegaan om allemaal digitaal vaardiger te worden met behulp van Bim. Dit heeft voor een cultuuromslag gezorgd: onze collega’s, met verschillende achtergronden en expertises, werken efficiënter en vinden hun werk leuker nu ze zich het Bim’men binnen hun discipline eigen hebben gemaakt. De digitale samenwerking wordt omarmd.