Bekijk de inzendingen!

BIM met het MKB

BIM met het MKB

Het BIM-proces van je eigen organisatie stroomlijnen volgens ISO 19650 is één ding. Maar hoe neem je een projectpartner mee die nog niet zover is? Bij Gemeente Utrecht werken we bij voorkeur met lokale MKB-bedrijven, ook als die nog weinig BIM-ervaring hebben. De aanbesteding gebeurt op basis van een BIM-model. Daarna krijgt de aannemer actieve ondersteuning bij het inrichten van zijn BIM-proces. Daar worden uiteindelijk beide partijen beter van.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De Gemeente Utrecht streeft ernaar om zoveel mogelijk met lokale bedrijven te werken. Omdat MKB-aannemers nog weinig BIM-ervaring hebben, stelt de Gemeente bij aanbesteding een coachingstraject in het vooruitzicht. Bedrijven kunnen rekenen op begeleiding tijdens de loop van het project, als ze bereid zijn om hun werkproces op BIM te baseren.

Ook binnen de gemeente worden de processen stapsgewijs aangepast, om afdelingen beter te laten samenwerken. Mensen moeten daarbij soms anders leren werken: er wordt niet meer gemaild over mutaties, als je in een common data environment werkt. Daarbij blijft er wel oog voor de bestaande processen: als er 2D-tekeningen nodig zijn, worden die ook geleverd.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Wij hebben er bewust voor gekozen om een BIM-model aan te besteden aan MKB-aannemers die nog nooit het BIM-proces hebben uitgevoerd op basis van ISO 19650. Door de inrichting van het BIM-proces gezamenlijk op te pakken, stimuleren we lokale ondernemers om de noodzakelijke kennis en ervaring op te bouwen. Dat is goed voor de lokale economie.

De gemeente Utrecht neemt MKB-ers mee in de visie digitale stad van Utrecht.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

De BIM-samenwerking vond plaats in een Common Data Environment, waar het hele project conform de ISO 19650 norm is uitgevoerd, inclusief issue en clash management. Het MKB-bedrijf werd tijdens het proces actief begeleid vanuit de Gemeente, waarvoor bewust vooraf tijd was ingeruimd.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Digitaal samenwerken begint met samen werken. Ga een BIM-project aan met een MKB-er (die nog nooit BIM heeft uitgevoerd). In eerste instantie kost het misschien extra inzet, maar uiteindelijk worden beide partijen er beter van.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn er in geslaagd om een MKB-bedrijf (Pauw Dodewaard) te betrekken bij een concreet BIM-project, en het samenwerkingsproces succesvol te doorlopen. Het project is opgeleverd aan de interne opdrachtgever, de BIM-coördinatie. Alle partijen kijken tevreden terug op het traject.