Bekijk de inzendingen!

BIM landt in Den Haag

BIM landt in Den Haag

Het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag heeft opdrachtgevers en eigen organisatie meegenomen in de aanbesteding van het project Piet Heinplein met een BIM-model.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben het project Piet Heinplein aanbesteed met een BIM-model en de aannemer geeft wekelijkse updates via BIM360. Het project is tot en met SO in 2D en SketchUp opgezet, vanaf VO is het verder uitgewerkt in een BIM-model. Deze keuze is bewust gemaakt. Hierbij zijn de opdrachtgevers en organisatie (waaronder MT en projectteam van het Ingenieursbureau Den Haag) meegenomen en is hier draagvlak voor gecreëerd. Ondanks de mogelijke risico’s en uitdagingen is besloten om met deze werkwijze verder te gaan. Door aan te sluiten op landelijke standaarden zijn we toekomstbestendig.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Er is meer draagvlak voor het gebruik van BIM binnen de organisatie. Doordat we dit project in BIM hebben uitgewerkt en aanbesteed, hebben we concreet de voordelen kunnen laten zien aan de belanghebbende, waardoor we een innovatietraject zijn gestart binnen de gemeente om de dataketen rond te maken. (Ontwerp naar beheer). Succes in het BIM-project: Conflicten zijn beter inzichtelijk gemaakt met een BIM-model. Daar bovenop konden we bewoners meenemen met visualisaties uit het BIM-model. De aannemer heeft vooraf beter inzicht gekregen in het project, waardoor knelpunten sneller gesignaleerd werden.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Wees niet bang voor verandering van het traditionele ontwerpproces en voor het overstappen op een werkwijze volgens een BIM-proces. Dit kost tijd en energie, met name om draagvlak te creëren en kennis te verspreiden binnen de organisatie. Door continu informatie te delen met belanghebbenden en open te staan voor verbetering.
Je leert door te doen, het is niet erg om fouten te maken. Leg de lat niet te hoog, werk in kleine stapjes. Wees niet bang om de ambities bij te stellen.
Evalueer BIM-projecten en pas verbetering toe op de nieuwe projecten!

Waar ben je het meest trots op?

  • Hoe BIM is omarmd binnen de organisatie en het MT
  • BIM-trainingen en begeleiding opgezet voor medewerkers
  • We zijn met één project begonnen en werken nu aan meerdere
  • Diverse disciplines werken integraal aan modellen
  • We zijn gestart met een Innovatieproject om dataketen te sluiten; van ontwerp naar beheer (www.nederlandin3d.nl/denhaag)