Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

BIM in haven Rotterdam met unieke change aanpak

BIM in haven Rotterdam met unieke change aanpak

BIM is een nieuwe manier van werken. Dat vraagt om een veranderaanpak met de laatste wetenschappelijke inzichten. Die veranderaanpak hebben we bij Port of Rotterdam ontwikkeld en toegepast samen met The Change Studio.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De verandering die BIM met zich meebrengt hebben wij tot leven gebracht. Binnen de Havenbedrijforganisatie én bij onze ketenpartners. Een belangrijk element van onze veranderaanpak is het betrekken van de voorlopers in de markt bij onze ketenpartners, bij het opstellen van de BIM-producten. Zo zijn de producten waar zij later mee gaan werken ook van hen.

Daarnaast maken ze deel uit van de BIM-ontwikkeling bij het Havenbedrijf Rotterdam, krijgen ze een kijkje in de keuken en kunnen hun organisatie informeren en voorbereiden.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

We hebben voor een unieke veranderaanpak gekozen waarin de mens centraal staat. Deze nieuwe veranderaanpak geeft nieuwe inzichten en handvatten waarmee het eenvoudiger wordt om mensen mee te krijgen. We gebruikten nieuwe psychologische inzichten waarin gedrag centraal staat zoals:

  • het nieuwe aanwakkeren door vooruitgang zichtbaar te maken en het informele netwerk in kaart te brengen.
  • het oude loslaten door blokkades weg te nemen en verandergesprekken te voeren.

Met vallen en opstaan, maar met een zeer goed resultaat: de implementatie is goed ontvangen en zelf omarmd door de professionals van Port of Rotterdam en haar ketenpartners.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

We hebben onze ketenpartners (ingenieursbureaus en aannemers) al vroeg in het proces betrokken bij het uitwerken van de Exchange Information Requirements; het centrale BIM instrument voor de samenwerking in de keten.

Als opdrachtgever en Asset Owner hebben we de kaders neergezet. Waarom willen we informatie over onze assets ontvangen, wat is het hogere doel.

De invulling binnen die kaders hebben we met de ketenpartners uitgewerkt. Vervolgens hebben we in pilotprojecten, met de ketenpartners, getest of de theorie werkte. Tenslotte hebben we in sessies geleerd van de ervaringen. Zo kwam BIM tot leven.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

De aanpak die we hebben gebruikt geeft professionals uit de gebouwde omgeving grip op verandering. We hebben bewust niet gekozen voor de standaard uitrol en willen onze inzichten graag delen met de BIM-community, zoals:

  • De mens wil wel veranderen, maar niet veranderd worden: we hebben een omgeving gecreëerd waar professionals zelf konden zien hoe collega’s bezig waren met BIM.
  • Meedoen leidt tot eigenaarschap: we hebben professionals aan de voorkant actief inspraak gegeven in het proces en zelf laten meewerken.
  • Aandacht en waardering geeft betrokkenheid: in de gesprekken sloten we aan bij waar het al wel lukte, dat werkte motiverend.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben er het meest trots op dat Havenbedrijf Rotterdam samen met The Change Studio een werkwijze heeft durven ontwikkelen die in de praktijk blijkt te werken.

Met resultaat: het daadwerkelijke toepassen van de BIM werkwijze vanaf 1 januari 2024 verloopt soepel.

Ik ben er ook trots op dat het BIM-implementatieteam bij Havenbedrijf Rotterdam het heeft aangedurfd om de veilige ‘uitrolmethodiek’ in te ruilen voor de onbekendere ‘tot leven breng-methodiek’.

Tenslotte ben ik trots op ketenpartners als Witteveen + Bos, RHDHV, Arcadis en Volker Wessels dat zij met ons mee wilden denken en feedback gaven waar nodig.