Bekijk de inzendingen!

BIM basiscursus voor duurzame (gebieds)ontwikkeling en beheer

BIM basiscursus voor duurzame (gebieds)ontwikkeling en beheer

BuurtBoost heeft, samen met LUXS en Prest, de kennis die zij hebben vergaard tijdens hun projecten gebundeld in een BIM basiscursus voor duurzame gebiedsontwikkeling en beheer. Het doel? Vergroten van kennis over digitalisering en ketenintegratie tussen verschillende afdelingen binnen woningcorporaties en beleggers.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben de kennis die we hebben vergaard tijdens onze projecten gebundeld in een BIM basiscursus voor duurzame gebiedsontwikkeling en beheer. Deze cursus is bedoeld om woningcorporaties en beleggers te ondersteunen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Ons doel is om de verschillende afdelingen binnen woningcorporaties en beleggers, zoals ontwikkeling, beheer en onderhoud, beter met elkaar te laten communiceren. Dit stelt hen in staat om de juiste vragen te stellen en passende antwoorden te krijgen in verschillende fases van het proces. 

Onze aanpak omvat een overzicht van bestaande standaarden in de markt, evenals welke vragen gesteld kunnen worden aan welke adviseurs tijdens specifieke fasen. We benadrukken aanpassingen in processen en contracten om een verbeterd proces te bereiken zonder de kosten op te drijven of het proces te verstoren. We tonen aan welke data welke afdeling wanneer nodig heeft en hoe dit te verkrijgen is, zonder de financiële last te vergroten. We ondersteunen dit alles met behulp van IFC en BCF zodat elke adviseur deze kennis kan toepassen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het vergroten van kennis over digitalisering buiten de huidige BIM-focus-groep maakt het voor de gehele keten en niet techneuten mogelijk om mee te gaan in het digitaliseringsproces. Hierdoor kunnen ze beter hun eigen vraagstukken definiëren, terwijl wij onze producten en processen hierop kunnen afstemmen. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Als techneuten hebben we soms de neiging om de drempel te hoog te leggen. Door kritisch te zoeken naar de kern kunnen we uiteindelijk iedereen meekrijgen, wat leidt tot echte ketenintegratie. Veel kennis is aanwezig, maar het is niet altijd toegankelijk voor partijen met beperkte middelen, waardoor niet iedereen kan starten. 

Waar ben je het meest trots op?

We zijn enorm trots op de lange samenwerking binnen de bouwketen, van gebiedsontwikkeling tot beheer en onderhoud. De diverse woningcorporaties die kennis met ons gedeeld hebben en de “gratis” toegankelijkheid van onze BIM basiscursus voor duurzame gebiedsontwikkeling en beheer, zodat we het breed toegankelijk maken en iedereen het kan proberen. Digitalisering wordt zo haalbaar en betaalbaar.