Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

BENG prestatie-eisenmodellen voor de bouwketen

BENG prestatie-eisenmodellen voor de bouwketen

Het opstellen van een BENG-berekening is arbeidsintensief, vanwege het vereiste “uittrekwerk” van oppervlakten en vraagt om veel expertise op het gebied van bouwfysica en installatietechniek. Momenteel is het niet mogelijk om direct vanuit IFC-modellen een BENG-berekening te maken. Daarom heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs een innovatieve oplossing ontwikkeld, waarmee de BENG-berekening sneller, efficiënter en nauwkeuriger uitgevoerd wordt.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het uitvoeren van een BENG-berekening en het daaropvolgende advies is cruciaal tijdens de tender-, ontwerp- en bouwfase om te voldoen aan de regelgeving en te sturen op de benodigde voorzieningen, zoals isolatiewaarden, zonwering en installaties. Het opstellen van een BENG-berekening is arbeidsintensief, vanwege het vereiste “uittrekwerk” van oppervlakten en vraagt om veel expertise op het gebied van bouwfysica en installatietechniek. Bovendien is het momenteel niet mogelijk om direct vanuit IFC-modellen een BENG-berekening te maken. Daarom heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs een innovatieve oplossing ontwikkeld.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Dankzij deze innovatie kan Nieman de BENG-berekening sneller, efficiënter en nauwkeuriger uitvoeren. Dit verhoogt het werkplezier van onze energieprestatie-adviseurs, omdat zij meer tijd kunnen besteden aan advisering, en verbetert de kwaliteit van ons advies. Tijdens de ontwerpfase kunnen we snel en effectief controleren of het ontwerp aan de BENG-eisen voldoet, met minder tijdsinspanning. Dit leidt tot beter advies en betere gebouwen. Onze klanten profiteren van een visueel IFC-model waarin alle BENG-uitgangspunten en resultaten zijn opgenomen. Dit model integreert eenvoudig in het BIM-coördinatiemodel, wat de communicatie verbetert en de kwaliteit waarborgt, een win-winsituatie voor Nieman en de klant.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

In het afgelopen jaar hebben we met onze ketenpartners samengewerkt aan de implementatie van nieuwe BENG-prestatiemodellen. Via pilotprojecten hebben we deze modellen geoptimaliseerd, wat resulteerde in universele, visuele en makkelijk te integreren bouwfysische aspectmodellen. Dit heeft geleid tot een efficiënter proces waarbij elke ketenpartner inzicht heeft in de te nemen maatregelen en deze binnen zijn eigen werkzaamheden kan toepassen. Hierdoor is de kwaliteit van het bouwproces, evenals de communicatie en coördinatie tussen alle partijen, verbeterd. Later dit jaar zetten we samen met ons zusterbedrijf Bimpact de volgende stap: het volledig koppelen van de BENG-berekening aan BIM.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Door interne processen ‘data-gedreven’ in te richten op basis van BIM-modellen, kan er geautomatiseerd worden. De automatisering is pas voltooid wanneer het BIM van het project daadwerkelijk verrijkt is, zodat een andere ketenpartner haar interne processen hierop kan inrichten of automatiseren. Op deze manier ontstaat een continue cyclus van input, (automatisch) proces, output en weer input, wat de versnelling van de hele bouwketen ten goede komt.

Waar ben je het meest trots op?

Het feit dat wij als adviseurs en ingenieurs informatie toevoegen aan het BIM-coördinatiemodel in plaats van dat deze informatie “verdwijnt” in pdf-rapporten en bijlagen. Dit verbetert zowel de kwaliteit als de communicatie van het advies.

Verder wordt, zonder vooraf te sturen op de informatiebehoefte van NRI, relevante informatie uit het IFC-model van de architect gedestilleerd die bruikbaar is voor bouwfysische berekeningen. De kennis die we hebben opgedaan met deze techniek kunnen we, naast de BENG-berekening, op dezelfde manier toepassen voor andere bouwfysische berekeningen.

Maar bovenal leidt dit alles tot een glimlach op de gezichten van mijn collega’s!