Bekijk de inzendingen!

BAM Digitale Bouwstenen

BAM Digitale Bouwstenen

BAM Digitale Bouwstenen is een collectie van (digitale) mogelijkheden, verankerd in een simpel kaartenoverzicht. Elke kaart beschrijft een digitale toepassing voor de praktijk. Hiermee kunnen de diverse onderdelen van BAM eenvoudig kennis delen. Onze medewerkers, (project)teams & partners weten wat er mogelijk is en waar ze hun voordeel mee kunnen doen. Projecten vertrekken zo op een gestructureerde en eenduidige manier.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

BAM werkt met de Digitale Bouwstenen. Een collectie van (digitale) mogelijkheden verankerd in een simpel kaartenoverzicht. Elke kaart beschrijft een digitale toepassing voor de praktijk.

Een initiatief begonnen als ‘hersenspinsel’ wordt nu breed opgepakt. Met als resultaat; een mooie samenwerking & kennisdeling tussen de diverse onderdelen.

Door de toenemende informatisering en digitalisering is het belangrijk dat onze medewerkers, (project)teams & partners weten wat er mogelijk is en waar ze hun voordeel mee kunnen doen.

Als organisatie willen wij graag dat onze projecten op een gestructureerde en eenduidige manier vertrekken. Op deze manier kunnen wij ook veel sneller leren van elkaar.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

HERGEBRUIK VAN INNOVATIE: Alle bouwstenen verzameld in de Digitale Bouwstenen catalogus en toegankelijk voor de gehele organisatie.

SCHAALBAARHEID: De Digitale Bouwstenen zijn enorm schaalbaar. Het is een uniforme aanpak, maar kan wel aangepast worden per business unit of zelfs per project. In een paar maanden tijd is het gebruik zich als een olievlek gaan verspreiden.

DUURZAAMHEID: Duurzame (en Industrialisatie Bouwstenen) zijn geborgd in dezelfde omgeving als de Digitale Bouwstenen.

MENSEN: Mensen worden enorm enthousiast hiervan en ‘besmetten’ hun collega’s ook hiermee. Collega’s willen graag hierbij betrokken zijn en hun steentje bijdragen.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Beheer en inzet van de Bouwstenen; een Digitale Bouwsteen bevat informatie en verwijzingen (naar o.a. instructies en keyusers) zodat er een uniforme werkwijze is op projecten waardoor er efficiënter gewerkt wordt en het lerend vermogen omhooggaat.

De Bouwstenen dragen bij aan verbetering van ons huidige (bouw)proces en de implementatie van nieuwe ontwikkelingen door digitalisering zo optimaal mogelijk in te zetten.

Door een goede manier van Pilots doorlopen, onderbouwd met Business cases en de betrokkenheid van onze projectteams bereiken wij een niveau waarbij verbeteringen en innovaties waarde toevoegen aan ons (bouw)proces en daarmee onderdeel worden van onze huidige manier van werken.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Inmiddels verschuiven Bouwstenen van categorie Innovatie naar Geavanceerd of zelfs Basis. Door de manier van Pilots doorlopen, onderbouwd met Business cases en de betrokkenheid & inzet van onze projectteams bereiken wij een niveau waarbij verbeteringen en innovaties waarde toevoegen aan ons (bouw)proces en daarmee onderdeel worden van onze huidige manier van werken.

Maar de grootste uitdaging ligt niet op het technische vlak, maar op het menselijke vlak. Ook moeten de gebruikers goed getraind en ondersteund worden om te zorgen dat dit succesvol wordt geïmplementeerd.

Waar ben je het meest trots op?

De Digitale Bouwstenen dragen bij aan verbetering van ons huidige (bouw)proces en de implementatie van nieuwe ontwikkelingen door digitalisering zo optimaal mogelijk in te zetten.

Collega’s van alle segmenten werken aan de Bouwstenen Catalogus. Inmiddels hebben we binnen BAM meer dan 140 Digitale Bouwstenen verzameld. Uiteraard is het doel niet om zoveel mogelijk stenen te verzamelen maar het aantal geeft wel aan in welke mate digitalisering is verweven in onze dagelijkse werkzaamheden. Met als resultaat; een mooie samenwerking & kennisdeling tussen de diverse onderdelen. Iets om trots om te zijn!