Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

B-Aware

B-Aware

Een slimme software tool geeft leveranciers via hun tablet of smartphone bij het binnengaan van een pand inzicht in de geldende veiligheidseisen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Wij hebben B-Aware ontwikkeld. Een slimme software tool, te gebruiken met een iPad of op een smartphone, die leveranciers inzicht geeft in de veiligheidseisen die van toepassing zijn als ze een specifiek object of pand binnengaan. Bij het betreden van een gevaren- of risicozone, moet een monteur verplicht een aantal stappen voor veiligheid doorlopen. Deze verhogen de bewustwording van degene die deze zone betreedt. Zo kan er bewust veilig gewerkt worden. Tijdens een pilotperiode is draagvlak gecreƫerd bij vakmensen. De tool is nu een jaar live.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De tool zorgt voor bewustwording bij uitvoerenden: je ziet direct welke gevaren er in een object of pand aanwezig zijn, en of alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Gebruikers van de tool krijgen volledige inzage in alle pandbewegingen, zodat zij realtime en achteraf kunnen zien wie er in een object is geweest en in hoeverre zijn of haar werkzaamheden zijn afgerond bij het verlaten van het object. Informatie die van levensbelang kan zijn.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dat er inmiddels technologie zoals B-Aware is, waarmee je direct een veiligere werkomgeving kun realiseren.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben het meest trots op het feit dat inmiddels meer dan 100 partijen zich minstens 1 x hebben ingecheckt bij B-Aware.