Bekijk de inzendingen!

Assetinformatiesysteem op basis van Linked Data

Assetinformatiesysteem op basis van Linked Data

Gemeente Utrecht heeft samen met BIM-Connected en iAsset (Visma) een assetinformatiesysteem (AIS) ontwikkeld, waarin assets al vanaf de ontwerpfase worden vastgelegd en gedurende de levenscyclus worden bijgehouden op basis van Linked Data. Door het Linked Data-platform is het mogelijk om meerdere informatiestandaarden parallel te gebruiken zonder dat hierbij informatieverlies optreedt.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat gedurende de levenscyclus van een asset informatieverlies ontstaat, doordat informatie meermaals overgedragen en geconverteerd moet worden. Daarnaast wordt dezelfde data op verschillende plaatsen opgeslagen en onderhouden, waardoor foutieve dubbelingen voorkomen en er geen single source of truth is.

Daarom hebben wij een assetinformatiesysteem aanbesteed, waarin assets al vanaf de ontwerpfase worden vastgelegd en gedurende de levenscyclus worden bijgehouden op basis van Linked Data. Andere applicaties kunnen deze vervolgens met een generieke API benaderen. Door het Linked Data-platform is het mogelijk om meerdere informatiestandaarden parallel te gebruiken zonder dat hierbij informatieverlies optreedt.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Doordat het AIS zich bij uitstek leent voor het vroegtijdig registreren en hosten van een asset, kan de beheerafdeling al tijdens de ontwerp- en realisatiefase meedenken over wat men in de nabije toekomst moet gaan beheren. En doordat er op één plek de data wordt opgeslagen en bijgehouden bestaat er maar één waarheid. Op deze manier kunnen eventuele onduidelijkheden al in een vroegtijdig stadium worden opgehelderd en wordt men bij de overdracht na realisatie niet meer met verrassingen geconfronteerd. Het resultaat is dan ook dat overdrachten vlotter verlopen en assets eenvoudiger in beheer kunnen worden genomen.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Met de inrichting van het AIS is de asset data centraal beschikbaar voor de verschillende applicaties in het landschap. Dit is opgezet door de linked database te hanteren als single source of truth en het beheer management systeem om de beheer data te kunnen muteren. Door het gebruik van de generieke API’s kan deze data gemuteerd worden in de centrale database welke vervolgens gebruikt kan worden door alle andere applicaties welke in de toekomst aangesloten gaan worden.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dat ontwerp en beheer twee kanten van dezelfde medaille zijn, en dat zij daarom voortdurend met elkaar in contact moeten blijven. Een objectenregistratie als gedeelde omgeving, waarin uiteenlopende informatiemodellen worden ondersteund, is hierbij van grote betekenis. We praten over dezelfde waarheid in verschillende applicaties met ieder zijn eigen doel. De brondata is hetzelfde, maar de juiste data wordt voor iedere usecase gevisualiseerd.

Waar ben je het meest trots op?

Dat we in samenwerking met onze leveranciers een innovatief product hebben ontworpen dat ons op langere termijn verder helpt gedurende de gehele levenscyclus van onze beheerobjecten. Zo heeft de organisatie altijd actuele, betrouwbare en complete assetdata en wordt het ontstaan van schaduwregistraties voorkomen.