Bekijk de inzendingen!

Afbouwmaterialen op maat door digitalisering

Afbouwmaterialen op maat door digitalisering

Bij de afbouw van binnenwanden en plafonds ontstaat relatief veel restafval op de bouwplaats door het snijverlies van gipsplaten. Samen met de ketenpartners (aannemers, afbouwbedrijven en gespecialiseerde afbouwhandelaren) hebben we het bestelproces gedigitaliseerd. Nu kunnen we gipsplaten vanaf de fabriek exact op maat aanleveren op de bouwplaats. Het snijverlies tijdens de productie recyclen we direct weer in onze fabriek.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De bouw kent steeds meer uitdagingen, zoals personeelstekorten, Arbo-wetgeving, verhoogde eisen voor kwalitatief en duurzaam bouwen en toenemende logistieke complicaties. Zeker de binnenafbouw heeft hiermee te maken, omdat het op maat maken van binnenwanden en plafonds een arbeidsintensief proces is dat op de bouwplaats zelf plaatsvindt.

Bij de afbouw van binnenwanden en plafonds ontstaat relatief veel restafval op de bouwplaats door het snijverlies van gipsplaten. Een aannemer vroeg ons naar mogelijkheden om afvalloos te bouwen. Daarom zijn we gaan kijken hoe we gipsplaten vanaf de fabriek exact op maat aan kunnen leveren op de bouwplaats. Het snijverlies tijdens de productie recyclen we direct weer in onze fabriek.

Samen met de ketenpartners (aannemers, afbouwbedrijven en gespecialiseerde afbouwhandelaren) hebben we het proces in kaart gebracht en zijn we gaan kijken waar we kunnen digitaliseren en automatiseren. Dit resulteerde in een BIM Layout plug-in gekoppeld aan een digitaal bestelproces (OMS) en leidt uiteindelijk tot levering van gipsplaten op maat op de bouwplaats (Afbouwpakketten®).

Om het bestelproces voor deze prefab op maat gemaakte en op werkvolgorde geleverde gipsplaten – oftewel, de Afbouwpakketten® – te digitaliseren, hebben we samengewerkt met afbouwbedrijven (o.a. Kwakman, SBB, Van Vonderen en Gepla) en gespecialiseerde afbouwhandelaren (o.a. CMI, SIG, Van Keulen). Dit resulteerde in het Order Management Systeem (OMS), een webportaal waar de afbouwbedrijven zelf hun bestelling digitaal plaatsen, de pallets samenstellen met de stack builder en de projectleveringen inplannen.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het succes zit in de werkvoorbereiding. Met de BIM plug-in delen we eenvoudig de wanden en plafonds per ruimte op. Zo zijn de afmetingen van de diverse gipsplaten en de werkvolgorde direct inzichtelijk. De gipsplaten kunnen we alvast voorzien van sparingen voor installaties. De bestellijst gaat vervolgens naar het OMS. De platen worden door de nieuwe, innovatieve productielijn op maat gesneden, gesorteerd op werkvolgorde en als compleet pakket inclusief montageplan per ruimte op de bouwplaats geleverd. Dit alles resulteert in een veiligere, efficiëntere en schonere bouwplaats, met minder logistieke bewegingen, geen afvalmateriaal en een gewaarborgd eindresultaat binnen de planning.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

De Saint-Gobain BIM Lay-out plug-in hebben we in nauwe samenwerking met de afbouwbranche ontwikkeld. We hebben goed gekeken naar hoe er gewerkt wordt in de calculatie- en werkvoorbereidingsfase. Samen met het afbouwbedrijf modelleren we het project van de aannemer in BIM. Alle partijen werken vanuit één BIM-bronbestand, waarin alle wand- en plafondsystemen zijn opgenomen, zodat iedereen met dezelfde data werkt. De aannemer controleert de modellen en stelt deze in overleg met het bouwteam en/of afbouwer definitief vast. Het afbouwbedrijf zorgt vervolgens voor de Bill of Materials (BoM’s) en zet dit om naar een order via het OMS.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Bekijk samen met betrokken ketenpartners het proces van A tot Z. Waar kan digitalisering leiden tot verbeteringen? En hoe kun je de digitalisering gebruiken in de rest van het proces? In het geval van de Afbouwpakketten® zetten we de data van het gedigitaliseerde bestelproces een-op-een door naar de machine die de platen op maat maakt en op werkvolgorde legt. Zo maak je de koppeling tussen digitalisering en automatisering en beperk je fouten en daarmee faalkosten tijdens het proces tot een minimum.

Waar ben je het meest trots op?

We geven een markt die gericht is op bulkproducten de mogelijkheid om over te stappen naar maatwerkproducten. Met als resultaat dat er veiliger, efficiënter en duurzamer gewerkt kan worden. Hiermee zijn we uniek in de wereld. We zijn de eersten die het hele proces van bestelling tot levering hebben gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Dit maakt nu al een groot verschil in de afbouwwereld.