Bekijk de inzendingen

Open UOB

Er is “een wereld te winnen” met digitalisering binnen de bouw en installatiesector. Open standaarden zijn daarbij cruciaal om echt datagestuurd te kunnen gaan ontwerpen, installeren en beheren. Met de UOB zorgen we voor die open standaardisatie en maken we het mogelijk om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke, gestandaardiseerde en dus uitwisselbare 3D-objecten. De ontwikkeling van de UOB is een sectorbreed initiatief en mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, een groep grote Installateurs, diverse fabrikanten en 2BA. Voor meer informatie zie www.openuob.nl