Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

1-OntwikkelHub

1-OntwikkelHub

Verschillende afdelingen binnen Heijmans Infra hebben samen de 1-OntwikkelHub ontwikkeld – een tool waarmee alle projectleden op een intuïtieve manier alle projectsystemen en -informatie weten te vinden via één kaart van het projectgebied.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De 1-OntwikkelHub verbindt en ontsluit alle project informatie vanuit één centrale plek. Door de gehele keten heen (van ontwerp, naar uitvoering, tot beheer en onderhoud) is de projectinformatie beschikbaar en heeft men toegang tot alle systemen die gebruikt worden binnen het project. De 1-OntwikkelHub is intern binnen de Heijmans Infra organisatie ontwikkeld. Om het project tot een succes te krijgen, hebben we samengewerkt met de ontwerp- proces & omgevingsmanagement- en uitvoeringsafdelingen binnen Heijmans Infra.  

Binnen civieltechnische projecten hebben we te maken met verschillende softwarepakketten en informatiesystemen die ieder hun eigen bijdrage leveren aan het hele project. Deze pakketten en systemen veranderen gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfases en zorgen ervoor dat het softwarelandschap continu in beweging is. Wij zijn opzoek gegaan naar een tool om het softwarelandschap van een project beter te ontsluiten voor alle projectteams binnen Heijmans. Dit doen we middels een GIS-omgeving waarbij koppelingen naar andere systemen gemaakt worden. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Met de 1-OntwikkelHub hebben we de voordeur van het project gecreëerd, waarbij alle projectleden op een intuïtieve manier alle projectsystemen en -informatie weten te vinden via één kaart van het projectgebied. 

De kaart is het visuele en centrale vertrekpunt om projectinformatie te vinden. De kracht van deze tool is dat niet alles in één systeem is gestopt, maar dat we juist gebruikmaken van de kracht van elk afzonderlijk systeem (GIS en BIM) en daar de koppeling naar toe te leggen vanuit het centrale vertrekpunt. 

De 1-OntwikkelHub is gemaakt op een vertrouwde en gebruiksvriendelijke GIS-omgeving. Het is voor de gebruiker een “bekende” omgeving die informatie presenteert middels (2D) kaarten.
Door vanuit deze omgeving de koppeling te leggen naar beschikbare systemen, hoeft een gebruiker niet te zoeken en is hij/zij altijd op de hoogte van de informatie die beschikbaar is. Op deze manier heeft iedereen altijd toegang tot alle benodigde informatie. 

Verder zorgt deze tool ervoor dat ontwerpers hun ontwerpdata veel bewuster standaardiseren, omdat deze niet alleen voor ontwerp, maar door de hele keten heen gebruikt worden (van ontwerp tot realisatie naar beheer & onderhoud). 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

De tool is uitgewerkt met focus op de gebruiker, waarbij de gebruikerservaring centraal staat.
Omdat een deel van de gebruikers nog werkt vanuit 2D kaarten, is ervoor gekozen om deze centraal te stellen, maar de gebruiker wordt in staat gesteld om eenvoudig door te linken naar de aanwezige 3D data. Hierdoor ontstaat de transitie naar volledig in 3D werken op een natuurlijkere manier. 

Waar andere softwarepakketten proberen om alles in één systeem te stoppen, geeft de 1-OntwikkelHub juist de ruimte om de benodigde pakketten aan elkaar te koppelen, waarbij we elk systeem vanuit zijn eigen kracht laten opereren. 

Waar ben je het meest trots op?

Het is heel mooi om te zien dat de tool binnen onze grote integrale werken zijn meerwaarde bewijst, maar ook ingezet wordt op kleinere complexe werken. De ervaringen die terugkomen uit de projectteams, is dat het voor mensen al snel als normaal ervaren wordt en het goed aansluit op behoeftes van de gebruikers, namelijk snel en eenvoudig informatie kunnen vinden. Hierdoor is er geen drempel voor gebruikers om te werken met de tool. 

De gebruikers feedback geeft inzicht in nieuwe functionaliteiten waarmee we de tool blijven ontwikkelen, aangezien de digitale wereld om ons heen ook niet stil staat.