Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Het delen van kennis rond de ISO 19650

Het delen van kennis rond de ISO 19650

Door beter samen te werken en kennis te delen rond de ISO 19650 willen we bijdragen aan een versnelling van digitalisering in de gehele bouwbranche.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Vanuit de BUP 2.0 werkgroep zijn we gestart met de ISO 19650 initiatiefgroep en werken we aan een gelijknamige community. ISO 19650 wordt beschouwd als dé wereldwijd geldende standaard voor het management van digitale informatie in de levenscyclus van bouwwerken. Een standaard die voor iedereen in de gebouwde omgeving van belang is. Toch zijn er nog geen templates en versimpelingen van de inhoud van deze norm in de markt te vinden. Daarom zijn wij als initiatiegroep gestart met het uitwisselen van praktijkvoorbeelden, als eerste input voor een nieuwe ISO 19650.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De Kick-off van onze ISO 19650 community was een succes: ruim 108 verschillende organisaties deden mee. Voor ons de bevestiging dat de markt behoefte heeft aan praktische voorbeelden, aan verandering. Er is sprake van een noodkreet van mensen die met BIM werken: zij voelen zich vaak nog niet (of onvoldoende) gesteund. Door beter samen te werken en kennis te delen, hopen we bij te dragen aan een versnelling van digitalisering in de gehele bouwbranche. Bovendien kan de ISO 19650 als kapstok dienen: met deze standaard kunnen we de samenhang tussen de richtlijnen van het BIM Loket inzichtelijk maken.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

De ISO19650 is een laagdrempelig hulpmiddel dat iedereen kan toepassen in een bouwproject, ongeacht fase of discipline. Je kunt de ISO19650 richtlijnen gebruiken om een structuur in je organisatie neer te zetten. Hierdoor kun je je richten op de andere uitdagingen van de implementatie; De grootste uitdaging is de digitale transformatie in alle lagen van onze organisaties. Laat de ISO Community daarvoor het platform zijn waarin ervaringsdeskundigen relevante kennis en praktische toepassingen uitwisselen. Elk stapje naar een efficiënter digitaal werkproces is er een en samen kunnen we elkaar daarmee helpen. Bimmen doe je niet alleen, Bimmen doe je altijd samen!

Waar ben je het meest trots op?

De geluiden van de kick-off ISO 19650 Community bevestigen dat we op een missie zijn waar we niet omheen kunnen. Wij willen de bewustwording over deze internationale norm vergroten en de digitale Nederlandse bouwbranche langs de processtapjes van de ISO 19650 aan de hand meenemen. Samen bimmen maakt iedereen sterker!