Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Automatisch data controleren tegen ILS

Samen met TenneT en aannemer Qirion heeft BIM Connected een Informatie Leveringsspecificatie (ILS) opgesteld voor BIM-dataleveringen. Deze is in de praktijk getest en bijgewerkt.

Automatisch data controleren tegen ILS

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Doelstelling van TenneT was om gestructureerde en betrouwbare data te ontvangen van opdrachtnemers. Samen met TenneT en aannemer Qirion hebben we een Informatie Leveringsspecificatie (ILS) opgesteld voor BIM-dataleveringen. Deze ILS hebben we vervolgens in de praktijk getest en bijgewerkt. Tot slot hebben we een automatisch controleportaal ingericht, waarin de opdrachtnemer alle data (BIM en alphanumerieke data) zelf kan controleren. We hebben gewerkt met open standaarden en de ISO19650 en gebruikgemaakt van een EIR, ILS, BIM (IFC), OTL (Linked Data), ICDD.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Vanuit perspectief TenneT:

  • Volledige datacontrole, zonder dat ze daar zelf tijd in hoeven te steken. Er is namelijk maar beperkte capaciteit beschikbaar.
  • Door het automatiseren van de ILS komen eisen die te interpreteren zijn naar boven, en kunnen worden verbeterd.

Vanuit perspectief Qirion:

  • Ze kunnen zelf hun data controleren en zijn niet afhankelijk van de reactietermijn van opdrachtgever.

Succesverhaal beide:

Ze kunnen met elkaar in gesprek over de data die onjuist lijken, zo kunnen beide partijen hun tijd efficiënt besteden.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Met deze ILS als deze bespaar je veel tijd bij alle partijen en je neemt de interpretatie van eisen weg. Denk je ook over zo’n aanpak dan zijn de tips:

  1. Pak het traject stapsgewijs aan, met veel ruimte voor feedback en verbeteringen.
  2. Automatiseer een data specificatie (ILS) om te achterhalen of eisen expliciet zijn.
  3. Test je eigen ILS met een voorbeeldproject met echte data!
  4. Doe dit samen, met opdrachtgever en opdrachtnemer.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn trots op de samenwerking tussen de verschillende partijen en de inzichten die alle deelnemers hebben gekregen. Dit heeft iedereen naar een hoger kennisniveau gebracht. Door gezamenlijk aan de slag te gaan is de acceptatie van de dataeisen en automatische controles zeer hoog voor de opdrachtnemer. Je krijgt zo inzicht in de hoeveel tijdsbesparing die automatiseren van eisen je uiteindelijk geeft en hoeveel ‘fouten’ je nog tegenkomt in je eisen. We hebben hiermee nu ook iets praktisch bruikbaar neergezet, we kunnen dus daadwerkelijk aan de gang!